• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abolition

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7545

ABOLITION = [ebı'lişın] noun
yürürlükten kaldırma
İngilizce örnek : We would like to see the abolition of all nuclear weapons.
Türkçe çevirisi : Bütün nükleer silahların kaldırılışını görmek istiyoruz.

ABOLITION = (abolition nedir; abolition Türkçesi) Ortaklık faaliyetlerinin, sözleşme şartlarına bağlı olarak veya kanunlarda belirtilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde sona erdirilmesi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms