• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abnormality

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15552

ana kullanım

01. anormallik 02. olağandışılık 03. olağanüstülük 04. düzgüsüzlük 05. gayri tabiilik 06. doğal olmama 07. kural dışılık 08. normal dışılık 09. standart olmama 10. aşırılık 11. fahişlik 12. ölçüsüzlük 13. gariplik 14. acayiplik 15. sapaklık 16. sapkınlık 17. sapınç 18. ucubelik 19. garabet 20. intizamsızlık 21. canavarlık

hekimlik

01. anomali 02. abnormalite 03. kusur 04. kusurlu oluşum 05. normal olmama

ABNORMALITY = [ebno: 'meliti] noun
anormallik
İngilizce örnek : The desire in a man to enjoy wearing women's clothing is an abnormality.
Türkçe çevirisi : Erkekte kadın giysileri giyme arzusu bir anormalliktir.
İngilizce örnek : The kitten was born with an abnormality of the right eye.
Türkçe çevirisi : Kedi yavrusu sağ gözünde bir anormalikle doğdu.

ilgili sözler / related words

1: 3 ms