• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abnormal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4994

ABNORMAL = [eb'no: mıl] adjective
anormal * eşanlamlı : unusual, uncommon, strange * karşıtanlamlı : normal, average, usual
İngilizce örnek : If the radiation doesn't kill all of the abnormal cells, the cancer will come back.
Türkçe çevirisi : Radyasyon anormal hücrelerin hepsini öldürmezse kanser geri gelir.

ABNORMAL = (abnormal nedir; abnormal Türkçesi) Belirgin bir şekilde normalden veya ortalamalardan sapma.

ABNORMAL
abnormal behavior: anormal davranış
abnormal condition: anormal durum
abnormal growth: anormal büyüme
abnormal result: anormal sonuç
abnormal reaction: anormal tepki
abnormal development: anormal gelişim
abnormal symptoms: anormal belirtiler
abnormal situation: anormal durum
abnormal psychology: anormal psikoloji
abnormal cell: anormal hücre

ilgili sözler / related words

1: 10 ms