• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abnormal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4994

ana kullanım

01. anormal 02. olağandışı 03. olağanüstü 04. düzgüsüz 05. gayri tabii 06. doğal olmayan 07. kural dışı 08. normal dışı 09. standart olmayan 10. aşırı 11. fahiş 12. ölçüsüz 13. garip 14. acayip 15. sapak 16. sapkın

bilim teknik

01. normal olmayan

tarım

01. doğaya aykırı

ABNORMAL = Belirgin bir şekilde normalden veya ortalamalardan sapma. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

ABNORMAL = [eb'no: mıl] adjective
anormal * eşanlamlı : unusual, uncommon, strange * karşıtanlamlı : normal, average, usual
İngilizce örnek : If the radiation doesn't kill all of the abnormal cells, the cancer will come back.
Türkçe çevirisi : Radyasyon anormal hücrelerin hepsini öldürmezse kanser geri gelir.

ABNORMAL = Anormal. [anatomi > ne, nedir, ne demek]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms