• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ablaze

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35114

ABLAZE = [ı'bleyz] adjective
tutuşmuş, yanan
İngilizce örnek : The roof is ablaze! Call the fire brigade.
Türkçe çevirisi : Çatı tutuştu! İftfaiyeyi çağırın.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms