• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ablaze

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35114

ana kullanım

01. alevler içinde 02. tutuşmuş 03. yanmakta 04. heyecanlı 05. ateşli 06. alevler içindeki 07. ışıl ışıl 08. parlak 09. yanmakta olan 10. alev alev 11. ışıltılı 12. pırıl pırıl 13. yanan

teknik

01. alevli

ABLAZE = [ı'bleyz] adjective
tutuşmuş, yanan
İngilizce örnek : The roof is ablaze! Call the fire brigade.
Türkçe çevirisi : Çatı tutuştu! İftfaiyeyi çağırın.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms