• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ablation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 24152

ana kullanım

01. ablasyon 02. zamanla aşınma 03. aşınma 04. erime 05. kar-buz azalması 06. kar-buz eksilmesi 07. kesip çıkarma 08. ameliyatla çıkarma 09. süpürülme 10. yüzden erime

askeri

01. erime

gözbilim

01. çıkarma 02. inceltme 03. tıraşlama

hekimlik

01. toksik madde ile bir vücut kısmının veya fonksiyonunun kaybedilmesi 02. bedenden alma 03. bedenden kesip çıkarma 04. kesip çıkarma 05. uzaklaştırma 06. vücuttan ameliyatla parça çıkarılması 07. yokedim

inşaat

01. yüzeysel erime 02. kar-buz eksilmesi

kimya

01. ısıçekim

meteoroloji

01. erime

tarım

01. yüzeyden kar ve buz erimesi

teknik

01. yüzeyden malzeme eksilmesi 02. yüzeysel erime veya erozyon 03. kar buz eksilmesi 04. yüzel erime

yerbilim

01. buzun sıvılaşmadan buharlaşması 02. karın sıvılaşmadan buharlaşması 03. kayaçların rüzgârla aşınması 04. yüzden erime 05. yüzeyden malzeme kaybı

ABLATION = Erime ve buharlaşma yoluyla kar ve buz tabakasının yok olması. Özellikle buzullar meteorolojik değişkenlere daha duyarlıdır. Güneş radyasyonu (kapalılık derecesi), sıcaklık, rüzgâr ve yağış erime ve buharlaşmada önemli etkenlerdir. Karla kaplı alan ve buzulun büyüklüğü, kar kalınlığı, karın yerde kalma süresi ile karla kaplı alanın güneş ışınlarına eğimi gibi meteorolojik olmayan faktörler de erime ve buharlaşma sürecinde önemlidir. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

ABLATION = nasıl okunur, okunuşu /Ib'leyşın/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms