• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abetalipoproteinemi

Türkçe - İngilizce

hekimlik

01. abetalipoproteinemia

ABETALİPOPROTEİNEMİ = 1. Lipoprotein üretiminin bozulması, yağın ve yağda eriyen vitaminlerin emilim bozukluğu, retina dejenerasyonu, hipokolesterolemi ve kanda akantositlerin varlığıyla belirgin, otozomal çekinik geçişli genetik hastalık. 2. Plazma lipoproteinlerinden betalip [veterinerlik > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms