• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abbreviation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18408

ABBREVIATION = [ıbri: vi'eyşın] noun
kısaltma * eşanlamlı : cut, shortening
İngilizce örnek : DNA is an abbreviation for deoxyribonucleic acid.
Türkçe çevirisi : DNA, deoksiribonükleik asidin kısaltmasıdır.

ABBREVIATION
common abbreviation = yaygın kısaltma
three-letter abbreviation = üç harfli kısaltma
abbreviation list = kısaltma listesi
abbreviation dictionary = kısaltma sözlüğü
standard abbreviation = standart kısaltma
medical abbreviation = tıbbi kısaltma
legal abbreviation = hukuki kısaltma
abbreviation usage = kısaltma kullanımı
abbreviation expansion = kısaltma genişletmesi
abbreviation convention = kısaltma kuralı
commonly used abbreviation = sıkça kullanılan kısaltma
international abbreviation = uluslararası kısaltma
accepted abbreviation = kabul edilen kısaltma
uncommon abbreviation = nadir kullanılan kısaltma
official abbreviation = resmi kısaltma
abbreviation format = kısaltma formatı
abbreviation explanation = kısaltma açıklaması
well-known abbreviation = tanınmış kısaltma
scientific abbreviation = bilimsel kısaltma
common abbreviation usage = yaygın kısaltma kullanımı
abbreviation meaning = kısaltmanın anlamı
common abbreviation examples = yaygın kısaltma örnekleri
abbreviation rules = kısaltma kuralları
abbreviation expansion method = kısaltma genişletme yöntemi
common abbreviation patterns = yaygın kısaltma desenleri
abbreviation generator = kısaltma oluşturucu
abbreviation database = kısaltma veritabanı
abbreviation guidelines = kısaltma yönergeleri
abbreviation usage in academic writing = akademik yazıda kısaltma kullanımı
abbreviation recognition = kısaltma tanıma
abbreviation conversion = kısaltma dönüşümü
abbreviation expansion rules = kısaltma genişletme kuralları
abbreviation standards = kısaltma standartları
abbreviation formation = kısaltma oluşturma
common abbreviation acronyms = yaygın kısaltma kısayolları
abbreviation interpretation = kısaltma yorumu
abbreviation clarity = kısaltmanın açıklığı
abbreviation recognition algorithm = kısaltma tanıma algoritması
abbreviation usage in technical documentation = teknik belgelerde kısaltma kullanımı
abbreviation meaning ambiguity = kısaltmanın anlam belirsizliği
abbreviation identification = kısaltma tespiti
abbreviation translation = kısaltma çevirisi
abbreviation expansion tool = kısaltma genişletme aracı
abbreviation substitution = kısaltma yerine koyma
abbreviation creation = kısaltma oluşturma
abbreviation recognition software = kısaltma tanıma yazılımı
abbreviation usage in business communication = iş iletişiminde kısaltma kullanımı
abbreviation interpretation guidelines = kısaltma yorumu yönergeleri
abbreviation analysis = kısaltma analizi
abbreviation memorization = kısaltma ezberleme

ilgili sözler / related words

1: 0 ms