• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abbreviated

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15822

ABBREVIATED
abbreviated form: kısaltılmış şekil
abbreviated version: kısaltılmış sürüm
abbreviated name: kısaltılmış ad
abbreviated title: kısaltılmış başlık
abbreviated code: kısaltılmış kod
abbreviated explanation: kısaltılmış açıklama
abbreviated language: kısaltılmış dil
abbreviated symbol: kısaltılmış sembol
abbreviated text: kısaltılmış metin
abbreviated sentence: kısaltılmış cümle

ilgili sözler / related words

1: 0 ms