• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abbey

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7418

ABBEY = ['ebi] noun
manastır * eşanlamlı : church, monastery, friary, nunnery
İngilizce örnek : The abbey is in ruins.
Türkçe çevirisi : Manastır harap halde.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms