• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abartma

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

abartma = egzajerasyon [öz Türkçe - eski terim]

abartma = mübalağa [öz Türkçe - eski terim]

ABARTMA = (abartma nedir; abartma ne demek; abartma İngilizcesi) Abartmak işi.

ABARTMA = (abartma nedir; abartma ne demek; abartma İngilizcesi) Bir niteliği olduğundan üstün ya da aşağı gösterme sanatı. Türleri: 1. abartı,(es.t. tebliğ) Usça ve törece olabilen abartma. 2. boğunç (es.t. iğrak)Töreye göre olmayan, usça olabilen abartma. 3. şişirmece(es.t. gulüv) Usca ve törece de olanak dışı olan abartma.

ABARTMA = (abartma nedir; abartma ne demek; abartma İngilizcesi) Söz biliminde bir duyguyu, bir düşünceyi veya bir olayı aşırı derecede büyüterek veya küçülterek anlatma: Kalbimin derinliklerinde dalgalanan ummanlar. İncir çekirdeği kadar aklı var. Bu adam orman ayısı. Bu kız peri güzeli vb.

abartma = iğrâk [Türkçe - Osmanlıca]

abartma = mübalağa [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms