• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ab

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

ab (european union) ab adalet divanı içtihadı ab adalet ve içişleri komisyonu ab ajansları ab akım kaynağı ab atık gömme sahası direktifi ab bakanlığı ab barışı koruma gücü ab bataryası ab daimi temas noktası ab delegasyonu ab dest bozan ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası ab direktifi ab direktifleri ab dönem başkanlığı ab düzeyinde grev eylemi ab eğitim ve gençlik programları merkezi ab endüstriyel ilişkiler sistemi ab entegrasyon sürecinin desteklenmesi faaliyetleri ab gıda ve veterinerlik ofisi ab güç paketi ab hibesi ab horizonu ab hukuku ab hukukunun birincil kaynakları ab hukukunun uygulanması ab hukukunun yorumlanması ab ile kurumsal ilişkiler ve ab katılım müzakereleri dairesi ab iltica müktesebatı ab işareti ab katkısı ab katkısının tahsilatları ab komisyonu ab komisyonu istihdam, sosyal işler ve içerme genel müdürlüğü ab konseyi ab konseyi başkanı ab konseyi başkanlığı ab konseyi genel sekreterliği ab konseyi karar alma usulü ab koordinasyon ve telif hakları koordinatörlüğü ab kriterlerine göre ab kurumları ab mevzuatı ab mevzuatı uyarınca kriterler ab mevzuatının uyumlaştırılması ab mevzuatının üstlenilmesi ab mevzuatının üstünlüğü ab müktesebatı ab müktesebatının üstlenilmesine ilişkin ulusal program ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği ab normlarına uygun fotoğraf ab organları çeviri merkezi ab organları tercüme merkezi ab ortak piyasa düzeni ab pazarı ab savunma politikası ab sınıfı amplifikatör ab sınıfı transistörlü amplifikatör ab sınıfı yükselteç ab standartlarının uyumlaştırılması ab stratejisi ve ekonomik gelişme ab tanımlı genel yönetim borç stoku ab teknik mevzuat dairesi ab temel haklar şartı ab temizlik standartlarına uygun plajlara verilen bayrak ab testi ab ülkelerinde geçerli belge ab üye devletleri ab ve ab üye devletleri için geçerli olan müktesebat ab ve uluslararası fonlar şubesi ab ve üye devletleri için geçerli müktesebat ab yasaları ab yeniden yapılandırma, kalkınma ve istikrar yardım programı ab yöntemi adalet ve iç işleri alanında ab müktesebatı adalet ve içişleri alanında ab müktesebatı class ab amplifier class ab transistor amplifier erythema ab igne erythema ab igne haereditas ab intestato ikincil ab hukuku iş kayıtlarını ab standartlarına ulaştırmak katılım müzakereleri ve ab sanayi politikaları başkanlığı katılım-öncesi yardım aracı ile temin edilen yardımın uygulanması çerçevesinde türkiye cumhuriyeti'ne sağlanan ab mali yardımlarıyla ilgili işbirliği kuralları hakkında çerçeve anlaşma örf ve âdetlere day ab perpetua lex est, nullam legem huma nam ac positivam perpetuam esse, et clausula quae abrogationem excludit, ab initio non valet phase 1 ab initio quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit t.c. ab bakanlığı t.c. ab bakanlığı istanbul ofisi taslak ab yönergesi türkiye ab karma parlamento komisyonu türkiye ab karma parlamento komisyonu eşbaşkanı void ab initio

1: 0 ms