• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aşırmak

Türkçe - İngilizce

parçalı eylem / phrasal verb

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) 1. Yüklü hayvan yükünü yıkmak. 2. Savmak, atlatmak. 3. Yolcu etmek, uğurlamak: Dedemi şehre aşırdım.

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) 1. Yüksek veya geçilmesi güç bir yerin üstünden diğer yanına geçirmek. 2. (-i) argo Çalmak, çalıp götürmek, araklamak: «Borcunu ödeyemeyecek fakat bavulunu oradan nasıl aşırabilecekti?» -H. R. Gürpınar. 3. (-i, -e) Tehlike içinde bulunan bir şeyi acele kaçırmak: Yangın büyüyünce eşyayı bostana aşırdılar. 4. ed. Başkasının eserinden parçalar alıp kendisininmiş gibi göstermek.

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) Aşermek.

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) Baştan savmak, atlatmak.

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) Erkek hayvanı dişi hayvanla münasebete getirmek.

AŞIRMAK = (aşırmak nedir; aşırmak ne demek; aşırmak İngilizcesi) İşini görmek, becermek: Adam işini aşırdı ya sen ona bak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms