• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aşırı sıcak

Türkçe - İngilizce

aşırı sıcak = hipertermik [öz Türkçe - eski terim]

aşırı sıcak = bâhûr [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms