• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ağrık

Türkçe - İngilizce

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) 1. Ağrı, sancı, yel: Belime bir ağrık yerleşti. 2. Hastalık: Köyün sığırlarında ağrık var. 3. Sürüde yürüyemiyecek veya zor yürüyebilecek durumda olan keçi ve koyun: Ağrıkları dışarı çıkarsanız. 4. Koyunun yünü.

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) 1. Eşya, yük, yolculukta önden gönderilen eşya, göç zamanı dönünce alınmak üzere bir yere bırakılan fazla eşya, ağırlık. 2. Yatak, yorgan gibi şeylerin konulduğu yer, yüklük. 3. Angarya iş, mânevi yük: Çocuğu bırak, ağrık etme. 4. Engel, mâni: Bağa gidecektim, önüme bir sürü ağrık çıktı.

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) Ağırlık, eşya, ev eşyası..

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) Ağrılı, ağrıyan.

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) Düşkün, müptelâ: Evdekilerin hepsi de boğaz ağrığı.

AĞRIK = (ağrık nedir; ağrık ne demek; ağrık İngilizcesi) Kokmaya, bozulmaya yüz, tutmuş yiyecek, et.

1: 0 ms