• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

açmaz

Türkçe - İngilizce

denizcilik

isim / noun

konuşma dili

açmaz = handikap [öz Türkçe - eski terim]

AÇMAZ = (açmaz nedir; açmaz ne demek; açmaz İngilizcesi) 1. Satranç oyununda şahı koruyan taşlardan birinin yerinden oynatılamaması durumu. 2. Tuluatta karşısındakine bir nükte veya tekerleme söyleme kolaylığını veren söz. 3. mec. İçinden zor çıkılır durum.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms