• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

açmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

bitkibilim

elektrik

eylem / verb – technical

fiil / verb

iskambil

iş dünyası

matematik

ormancılık

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek: «Kapıyı açıp içeri giriyorum.» -A. Ağaoğlu. 2. Engeli kaldırmak: Karla kapanan yolu açmak. 3. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak: «Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı.» -M. Ş. Esendal. Masayı açıp daha büyük hâle getirdi. 4. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. 5. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak: Su borusunu açmak. 6. Alanını genişletmek: Anıtın çevresini açmak. 7. Birbirinden uzaklaştırmak: Kollarını açtı. 8. Yarmak: Çıbanı açmak. 9. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak: Yumağı açmak. 10. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. 11. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. 12. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak: «Dönüş yolunda radyoyu açtık.» -E. Şafak. 13. Alışverişi başlatmak: Bakan, tütün piyasasını açtı. 14. Rengin koyuluğunu azaltmak: Bu boyayı biraz daha açmalı. 15. Yakışmak, güzel göstermek: Bu renk odayı açtı. 16. Ferahlık vermek. 17. Beğenmek: Burası beni açmadı, başka yere gidelim. 18. Bir konu ile ilgili konuşmak. 19. (-i, -e) Avunmak veya danışmak için söylemek, içini dökmek: «Size derdimi açmaya geldim.» -F. R. Atay. 20. (nsz) Yapmak, düzenlemek: Sınav açmak. 21. (nsz) Ayırmak, tahsis etmek: Senin için üst katta bir oda açtık. 22. Görünür duruma getirmek: Kollarını, göğsünü açmış. 23. (nsz) Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. 24. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. 25. (nsz) mec. Geçit sağlamak: İki oda arasına kapı açtık. 26. mec. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek: Öğretmen sürekli konuşuyor, öğrenciyi açmak istiyordu. 27. esk. Savaşla almak, fethetmek.

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) 1. Fethetmek, zaptetmek. 2. Uzağa sürmek. 3. Yaymak. 4. Açığa vurmak, meydana koymak.

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) Aşmak.

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) Bir metni daha iyi anlaşılacak surette genişletmek. (AÇMA, Paraphrase; AÇMACI, Paraphraste).

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) bk. açmak.

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) Parlatmak, perdahlamak.

AÇMAK = (açmak nedir; açmak ne demek; açmak İngilizcesi) TV. Almacı çalıştırmak için düğmeye basmak ya da düğmeyi çevirmek.

açmak = küşâd etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-de delik açmak -de gedik açmak -e açmak -e dava açmak -e karşı dava açmak -e yer açmak -e yol açmak -ın fermuarını açmak -in lehimini açmak -nin aleyhine dava açmak ... dolarlık kredi açmak açmak (ambalajını) açmak (bavul, paket vb) açmak (bavul, paket vs yi) açmak (bavul/paket vb) açmak (bir sırrı) açmak (bükülmüş ya da dolaşmış bir şeyi) açmak (çiçek) açmak (çukur) açmak (dolaşık bir şeyi) açmak (düğme, ışık, radyo vb) açmak (düğmeye basıp) açmak (düğmeyle) açmak (dürülmüş bir şeyi) açmak (elektrikli alet) açmak (hava) açmak (ışık vb) açmak (iştah) açmak (iştahı) açmak (kâğıt oyunu) açmak (kanat) açmak (karışık bir şeyi) açmak (kartlarını) açmak (kasayı) açmak (katlanmış bir şeyi) açmak (kilidini) açmak (konu) açmak (matkapla) açmak (örtü vb) açmak (radyo vb) açmak (renk) açmak (sarılı şeyi) açmak (sarılmış bir şeyi) açmak (savaş vb) açmak (savaş- mücadele) açmak (savaş, mücadele vb) açmak (sıkılmış el- yumruk) açmak (sır) açmak (toka vb) açmak (tokayı) açmak (uğur getireceğine inanılan törenlerle) açmak (verileri) açmak (yelken, bayrak vb) açmak (yol- yer) açmak (yol, yer) açmak (yol) açmak (zarf, paket vs yi) adımlarını açmak adli soruşturma açmak adli tahkikat açmak ağ gezginini açmak ağ tarayıcısını açmak ağır ağır veya güçlükle kendine yol açmak ağzım alabildiğine açmak ağzını açmak ağzını havaya açmak ağzını iyice açmak ağzını poyraza açmak akımı açmak akreditif açmak alabildiğine açmak alacağını geri almak için dava açmak aleyhinde dava açmak aleyhine dava açmak aleyhine tahkikat açmak aleyhte dava açmak aleyhte dava açmak olanağı alıma açmak altına tünel açmak ambalaj açmak anahtarsız açmak aniden açmak aniden ve ardına kadar açmak anket açmak ansızın açmak apış açmak aralarını açmak aralık açmak araya bir şey sokup kilidin dilini kaydırarak açmak (kapıyı) arayı açmak arazi açmak armuz açmak aşındırarak açmak aşındırarak delik açmak ateş açmak avuç açmak ayırıp açmak ayraç açmak babalık davası açmak bacakları açmak bacaklarını açmak bagajı açmak için kullanılan kol bağcıklarını açmak bağırsakları açmak bahar açmak bahis açmak baloyu açmak balya açmak banka hesabı açmak bankada hesap açmak barınak açmak başı açmak başına (dert vb) açmak başına bela açmak başına büyük dert açmak başına dert açmak başına iş açmak başını açmak bayrak açmak bayrakları açmak bayramlık ağzını açmak bela açmak belirli bir istasyonu açmak belli bir istasyonu açmak (radyo ya da tv'de) biçilmiş otu kurutmak için açmak bilgisayarı açmak bir dükkânda hesap açmak bir heykeli törenle açmak bir için gözünü dört açmak bir ihlal davası açmak bir özelliği açmak bir şey için gözünü dört açmak bir şeye karşı savaş açmak bir şeyi başına bela açmak bir şeyin yolunu açmak bir şirkete karşı icra davası açmak bir tünel açmak bir ülkeye savaş açmak bir zarara yol açmak biraz açmak biraz daha açmak birden ardına kadar açmak biri aleyhinde dava açmak biri aleyhine dava açmak biri için gözünü dört açmak birine -nin yolunu açmak birine dava açmak birine dertlerini açmak birine kalbini açmak birine karşı dava açmak birine sırlarını açmak birine yer açmak birinin aleyhinde dava açmak birinin aleyhine dava açmak birinin aleyhine zarar ziyan davası açmak birinin başına dert açmak birinin başına iş açmak birinin gözünü açmak birisi için yer açmak boğaz açmak borda ateşi açmak boşanma davası açmak bozulmasına yol açmak buhar açmak buhara tutarak açmak burgu ile delik açmak buzda oluk açmak bükümünü açmak bütün yelkenleri açmak cebini açmak celseyi açmak cep telefonunda hoparlörü açmak cep telefonunu açmak çağ açmak çantalarını açmak çatısını açmak çekip açmak (perde vb) çenesini açmak çentik açmak çevirerek açmak çevirip açmak çığır açmak çıtçıtını açmak çiçek açmak çileyi açmak çözüp açmak çukur açmak dava açmak dava açmak niyeti belli olmadan önce dedikoduya yol açmak defter açmak dehliz açmak delik açmak delik veya yiv açmak için kullanılan kesici alet delikler açmak derdini açmak dere açmak derin yara açmak derlenmişi açmak dert açmak devir açmak devlete dava açmak devlete karşı dava açmak devreyi açmak dirsek açmak dirsek vura vura yol açmak diş açmak dişli açmak dişli rende ile diş açmak dolanmış şeyi açmak dosya açmak dosyayı açmak döndüre döndüre açmak düğmelerini açmak düğmeye basıp açmak düğüm açmak dükkân açmak dünyaya gözlerini açmak dürülmüş bir şeyi açmak ekonomide yeni bir dönem açmak el açmak elektriği açmak elektrik düğmesini açmak elektrikleri açmak elini açmak emniyet kilidini açmak emniyet mandalını açmak engelleri yenerek kendine yol açmak eposta ekini açmak epostayı açmak etrafına hendek açmak ev açmak evliliğin butlanı davası açmak evliliğin feshi davası açmak evliliğin geçersizliği davası açmak fal açmak farkı açmak fazla yelken açmak fermuarını açmak fermuarla açmak fıçıda delik açmak fikirlerini açmak galeriler açmak gardını açmak gazı açmak gecikmeye yol açmak geçmiş yağmura şemsiye açmak gedik açmak gelen kutusunu açmak gensoru açmak gönlünü açmak gönül açmak görevi kötüye görevihakaret davası açmak görüşmeye açmak gözlerini açmak gözlerini dört açmak gözünü açmak gözünü açmak (aldanmış bir kimsenin) gözünü dört açmak gözünü faltaşı gibi açmak gözünün bağını açmak güçlükle yol açmak gülümsemeye yol açmak güneş açmak hakaret davası açmak hakkında dava açmak hakkında kovuşturma açmak halkın hizmetine açmak hamur açmak harb açmak harp açmak hat için kalem açmak hava açmak hava menfezi açmak havan topu ile ateş açmak havsa açmak havşa açmak hayata gözlerini açmak hendek açmak hesap açmak hesap açmak için bakiyeyi nakletmek hesap açmak ister misiniz hızla açmak (pencereyi/kapıyı) hızlı koşarak arayı açmak hoparlörü açmak ışığı açmak ışık düzengecini açmak ışıkları açmak iç açmak için zarar ziyan davası açmak içini açmak idari dava açmak idmanla nefes açmak iftira davası açmak ihale açmak ihlal davası açmak ihlal nedeniyle dava açmak iki kişinin arasını açmak iki yana açmak ikindiden sonra dükkân açmak ilik açmak iltibasa yol açmak iniş takımlarını açmak iskambil kâğıdını açmak iskâna açmak istasyonu açmak istenmedik bir işe yol açmak isyan bayrağını açmak iş açmak işi açmak işletmeden satın alınmamış bir içkiyi açmak için alınan ücret işletmeye açmak iştah açmak iştahını açmak işyeri açmak ite kaka kendine yol açmak ite kaka yol açmak iterek açmak iz açmak izler açmak kafayı açmak kağıt açmak kalabalığın arasından omuzla vurarak yolunu açmak kalabalıkta dirsekle ite kaka yol açmak kalabalıkta ite kaka kendine yol açmak kalabalıkta kendine ite kaka yol açmak kalbine yara açmak kalbini açmak kaldıraçla açmak kalem açmak kama açmak kampanya açmak kanal açmak kanat açmak kanatlarını açmak kanayan bir yara açmak kanca açmak kangal açmak kangalı açmak kangalını açmak kanuni kovuşturma açmak kapağını açmak kapağını veya örtüsünü açmak kapatıp açmak kapı açmak kapı çalınca gidip açmak kapıyı açmak kapıyı ardına kadar açmak kapıyı güm diye ardına kadar açmak kapıyı hırsla açmak kapıyı kırıp açmak kapıyı zorla açmak kargaşaya yol açmak karışıklığa yol açmak karşı dava açmak kart açmak kartlarını açmak kasa açmak katını açmak kavgaya yol açmak kavramayı açmak kaynak ağzı açmak kazarak açmak kazarak yol açmak –e kazıp açmak kazıp köklerini açmak kenar açmak kenarlarına diş açmak kendine güçlükle yol açmak kendine ite kaka yol açmak kendine yol açmak kerte açmak kertik açmak kesenin ağzını açmak kesip açmak kesip içini açmak kıçı açmak kılavuzla açmak kılıçla yol açmak kırarak açmak kırıp açmak kırlangıç kuyruğu açmak kıvrımını açmak kilidi açmak kilidi açmak için kilidi maymuncukla ya da bir telle açmak kilidini açmak kilit açmak kiniş açmak kitabı keserek açmak klimayı açmak kod açmak kolay koparılması için kenarına sırayla delikler açmak (defter, pul vb) kollarını açmak konik vida başı yuvası açmak kontağı açmak kontak açmak konuyu açmak konuyu birisine açmak kot açmak kovuşturma açmak kredi açmak kripto açmak kriptolu bir metni açmak kucak açmak kulağını açmak kundak açmak kutu açmak (gazetecilikte) kuyu açmak kuyu açmak için yüzer ada kuyuyu zemine vurarak ve çıkan toprağı yukarı çıkararak kuyu açmak kütük açmak laf açmak lağım açmak lağım yolu açmak lamba açmak lambayı açmak levye ile açmak lif demetlerini açmak maden ocağı açmak mağazada hesap açmak mahvına yol açmak makarayı açmak mandalını açmak manivela ile açmak maskesini açmak masraf kapısı açmak matkapla delik açmak matkapla kuyu açmak maymuncukla kilit açmak mendil açmak mesafeyi açmak meydanı -e açmak motorunu açmak muharebe açmak mukabil dava açmak mukabil talep açmak musluğu açmak musluğunu açmak müdafaa hattı açmak mührü açmak mührünü açmak mühürleri açmak mühürü açmak neşter ile yarıp açmak neşterle yarıp açmak nutkunun tutulmasına yol açmak oklava ile açmak oklavayla açmak oksijenli su ile açmak olmasına yol açmak oluk açmak oluklar açmak oluv açmak omuz vurarak kendine yol açmak omuzla iterek açmak omuzla vurarak açmak omuzlayarak kendine yol açmak orucu açmak orucunu açmak oruç açmak oturum açmak oturumu açmak oyuk açmak ödenmeyen kira için dava açmak örtülü mevziden ateş açmak örtülü mevzilerden ateş açmak örtüsünü açmak örtüsünü ya da kapağını açmak özel muayenehanesini açmak (doktor) paketi açmak palanga makaralarını açmak panjurları açmak parantez açmak parantezi açmak paraşütü açmak parmağının ucuyla hızlı hızlı açmak parmakla açmak pas açmak pencere açmak pencereyi güm diye ardına kadar açmak perçin deliği açmak perdeyi açmak pergelleri açmak peşi sıra dosyaları açmak petekteki sırlı tabakayı açmak petrol kuyusu açmak profil açmak pupa yelken açmak radyoyu açmak rakip veya rakiplerle olan arayı açmak rengi açmak rengini açmak rengini bir ton açmak renk açmak renkleri derece derece açmak ya da koyulaştırmak riske yol açmak rolik açmak ruloyu açmak rüzgârdan açmak

1: 1 ms