• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

açıklık

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

eczacılık

fotoğraf

havacılık

meteoroloji

ormancılık

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) (sinema, televizyon) Alıcının önünde yer alan, mercekten geçerek film üzerine düşen ışık niceliğini düzenleyen delik.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) 1) sarâhat. 2) aleniyyet.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) 1. Açık olma durumu, aleniyet. 2. Uzaklık, mesafe: «O köprünün açıklığı da hemen hemen aynı açıklıkta bizim köprüyle.» -A. Kulin. 3. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. 4. Boş ve geniş yer, meydanlık. 5. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu: Demokrasi bir açıklık rejimidir. 6. ed. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh: «Onlar bu faaliyetleriyle övünedursunlar konuşup yazmada açıklık erdemi yeter de artar bile gerçek aydınlara.» -N. Uygur. 7. fiz. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) 1. genel uygulayım: Bir delik ağzının genişliği. 2. fizik: Irakgörür, fotoğraf makinesi gibi optik araçların ağız çapı; ışık deliğinin çapı. 3. sinema: Alıcının önünde bulunup mercekten geçerek film üzerine düşen ışığın niceliğini düzenleyen delik.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Açık denilen seslerin hali.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Bir kavram ya da anlatımın açıkça anlaşılır ve kavranır olması.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Bir kavram, anlatım ya da bir ölçümün kolayca kavranabilirliği.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Bir maddenin, üzerine düşen ışığın az ya da çok bir oranını geçirdiği ya da yaydığı izleniminin doğmasına bağlı görsel duyulanma vergisi. Not: Bu vergi, bir ışıkölçümsel büyüklük olan "ışıklılık çarpanı"nın yaklaşık ruhduyumsal (psikosansoriyel) karşılığıdır.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) bk. güney açısı.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Fesahat, fasihlik.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Irakgörür fotoğraf makinesi gibi optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği deliğin çapı.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Sözün veya yazının ne demek istediği hemen anlaşılacak derecede yerinde kelimelerden meydana gelmiş bulunma hali. Bu halde bulunan söze veya yazıya AÇIK (Vazıh, clair) denir.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Sözün, yazının kolayca anlaşılır olma niteliği.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Türk yargılıklarında, kimi ayrılıklar dışında, duruşmanın herkese açık olması.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Ünlü veya ünsüzün meydana gelişinde boğumlanma nokta veya bölgesinin çeşitli ağızlara göre değişip yayılması: Marul (marul), bayan (bayan), yarın (yârın), elli (elli) vb.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Ünlülerin oluşmasında iki çene arasındaki açıklık, ünlülerin oluşma koşulları bakımından taşıdıkları açık olma özelliği. Ünlüleri açıklık bakımından a, e, o, ö, u, ü, ı, i biçiminde sıralamak mümkündür; a ve e ünlüleri açıklık bakımından ı ve i ünlüleri ile aynı sıraya konamaz. bk. ve krş. genişleme, ünlü genişlemesi.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Yumurta kabuğundaki mikropil, kemik veya zarsı yapılardaki küçük delikçikler, foramen.

AÇIKLIK = (açıklık nedir; açıklık ne demek; açıklık İngilizcesi) Yumurta kabuğundaki mikropil, kemik veya zarsı yapılardaki küçük delikler gibi herhangi bir açıklık. Foramen.

açıklık = alaniyet [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = aleniyet [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = apertura [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = gap [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = hiyatus [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = orifis [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = ostiyum [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = patensi [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = patent [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = sarahat [öz Türkçe - eski terim]

açıklık = halâl [Türkçe - Osmanlıca]

açıklık = sarâhat [Türkçe - Osmanlıca]

açıklık = vuzûh [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

açıklık (makine) açıklık açısı açıklık alanı açıklık anteni açıklık arazi açıklık ayarlama açıklık aydınlanması açıklık bağlantıları açıklık bırakma açıklık birleştirmesi açıklık bozunumu açıklık derecesi açıklık distorsiyonu açıklık donanımı açıklık düzlemi açıklık etkisi açıklık farkı açıklık getirmek açıklık grafiği açıklık güçlendirme açıklık ilkesi açıklık kavramı açıklık kazandırmak açıklık kazanmak açıklık kompansasyonu açıklık kuralı açıklık maskesi açıklık mastarı açıklık merceği açıklık momenti açıklık oranı açıklık ortası açıklık ölçer açıklık peşinde olmak açıklık plakası açıklık politikası açıklık sarkması açıklık sayısı açıklık sınırlayıcı açıklık skalası açıklık uzunluğu açıklık ve öngörülebilirlik açıklık verimi açıklık yarıçapı açıklık yarık açıklık yer açıklık yüksekliği açıklık zıtlığı açısal açıklık alt açıklık alt ray açıklık kilidi ana açıklık ana orta açıklık araziden açıklık göstergesi asgari açıklık asılı açıklık bağıl açıklık bağıntı açıklık bağıntılı açıklık basınç kısıtlayıcı açıklık bilinçli açıklık bilişsel açıklık birim açıklık bitişik açıklık bn'jıl açıklık bobin açıklık faktörü branşiyal açıklık bütçede açıklık ilkesi bütçenin açıklık ilkesi dar açıklık demir yolu rayları arasındaki açıklık deneyime açıklık derinlemesine açıklık desteklenmemiş açıklık dışa açıklık dizini dışa açıklık indeksi dışa açıklık oranı dik açıklık dikey açıklık diş açıklık dairesi çapı diş açıklık dişlisi diş uçları arasındaki açıklık diyafram açıklık ayarı diyaframda en son açıklık dokunsal açıklık doldurulmamış açıklık düşey açıklık düşey temiz açıklık efektif açıklık eklem açıklık oluşturma ameliyatı ekonomik açıklık elektriksel açıklık eli açıklık en son açıklık esas açıklık eşdeğer açıklık eşit açıklık etkili açıklık etkin açıklık geniş açıklık genital açıklık göreceli açıklık güneş kolektörü açıklık alanı halka açıklık oranı halkasal açıklık hidrolik açıklık denetimi huzme açıklık bozulması ışığın girdiği açıklık (fotoğraf makinesinde) iç açıklık izin verilen maksimum açıklık kaba açıklık kanat açıklık oranı kapı yerleştirildiğinde açıklık kare açıklık kavramsal açıklık kemer ya da köprü ayakları arasındaki açıklık kenar açıklık kenar açıklık momenti kılcal açıklık kısa açıklık kirişten kirişe açıklık komşu açıklık kutupsal açıklık minimum açıklık muadil açıklık net açıklık nominal açıklık oransal açıklık orman içi açıklık orman perdesinde açıklık ormanda açıklık ormanda açıklık arazi orta açıklık ortalama açıklık pedallar arası açıklık radyal açıklık raflar arası açıklık ray açıklık çubuğu ray açıklık çubuğu suportu ray açıklık kalıbı ray açıklık mastarı relatif açıklık sağ açıklık sanal açıklık sayısal açıklık sentetik açıklık sentetik açıklık radarı serbest açıklık sıfır açıklık son açıklık stratejik açıklık sürekli açıklık şunu bir açıklık getireyim taze havanın içeri gelmesini sağlayan açıklık tek açıklık temiz açıklık teorik açıklık ticarete açıklık endeksi toplam açıklık urogenital açıklık uzun açıklık ürogenital açıklık üst ray açıklık kilidi vajinal açıklık vana açıklık miktarı yan açıklık yanal açıklık yarı açıklık yarım açıklık yatay açıklık yatay temiz açıklık yer açıklık göstergesi yersel açıklık yüklü açıklık zarar görebilirlik, tehdide açıklık

1: 0 ms