• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

açığa vurmak

Türkçe - İngilizce

açığa vurmak = afişe etmek [öz Türkçe - eski terim]

açığa vurmak = afişe [öz Türkçe - eski terim]

açığa vurmak = faş etmek [öz Türkçe - eski terim]

açığa vurmak = ifşa etmek [öz Türkçe - eski terim]

AÇIĞA VURMAK = (açığa vurmak nedir; açığa vurmak ne demek; açığa vurmak İngilizcesi) belli etmek, ortaya çıkarmak: «Mantıksal bir dille açığa vurduğu bu harika önerinin aksayan bir yanı vardı.» -N. Nadi.

AÇIĞA VURMAK = (açığa vurmak nedir; açığa vurmak ne demek; açığa vurmak İngilizcesi) Bir bulguyu ya da buluşu başkalarına anlatarak ya da yazarak açıklamak.

açığa vurmak = ifşâ etmek [Türkçe - Osmanlıca]

açığa vurmak = izhâr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms