• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

berbat

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

iş dünyası

kaba söz

sıfat / adjective – informal

berbat = çok kötü [eski terim - öz Türkçe]

berbat = kötü [eski terim - öz Türkçe]

BERBAT = (berbat nedir; berbat ne demek; berbat İngilizcesi) 1. Kötü: «Eskisinden daha berbat, iyileşmek ne gezer.» - = M. A. Ersoy. 2. Bozuk: «Yol berbat, toz toprak üstümüze savruluyor.» - = S. M. Alus. 3. Çirkin, beğenilmeyen: «Sanatta politika ne kadar berbatsa politikada sanat da o kadar iğrenç olur.» - = B. Felek. 4. Darmadağın, bakımsız, perişan, viran: «Berbat bir han odası.» - = Y. Z. Ortaç.

berbat = berbâd [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 11 ms