• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

şifre

Türkçe - İngilizce

bankacılık

biyoloji

ŞİFRE = (şifre nedir; şifre ne demek; şifre İngilizcesi) 1. Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod: «İstanbul mümessilliği şifresiyle Mustafa Kemal Paşa'ya bekledikleri malumatı iletmiştim.» - Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin açılması için gereken rakam.

şifre = gizim [eski terim - öz Türkçe]

şifre = gizyazı [eski terim - öz Türkçe]

şifre = password [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms