• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

şişmek

Türkçe - İngilizce

hekimlik

mimarlık

ŞİŞMEK = (şişmek nedir; şişmek ne demek; şişmek İngilizcesi) 1. İçi hava veya gazlarla dolarak gerilmek: Balon şişti. 2. Bir şey emerek hacmi büyümek, genişlemek: Tahta, su emerek şişer. 3. Vücudun bir yeri içine yabancı bir maddenin girmesiyle veya başka bir etkiyle gerilmek, kabarmak. 4. Çok yemek yiyerek rahatsız olacak kadar doymak. 5. mec. Gururlanmak, büyüklenmek. 6. argo Utanmak, mahcup olmak: Ben demedim mi sana, bu herifin karşısında aşık atılmaz diye, şiştin mi şimdi? 7. sp. Yorularak koşuyu veya müsabakayı sürdüremez olmak.

ŞİŞMEK = (şişmek nedir; şişmek ne demek; şişmek İngilizcesi) 1. Onurlanmak, kibirlenmek. 2. Şımarmak, nazlanmak.

ŞİŞMEK = (şişmek nedir; şişmek ne demek; şişmek İngilizcesi) 1. Şımarmak. 2. İnatlaşmak. 3. Onurlanmak, gururlanmak.

ŞİŞMEK = (şişmek nedir; şişmek ne demek; şişmek İngilizcesi) bk. şeşmek.

ŞİŞMEK = (şişmek nedir; şişmek ne demek; şişmek İngilizcesi) Ölmek.

şişmek = teverrüm etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms