• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üzmek

Türkçe - İngilizce

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) 1. Koparmak, ayırmak. 2. Kopacak duruma getirmek.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) 1. Koparmak, kırmak, kesmek, bozmak, ayırmak, uzaklaştırmak. 2. Yüzmek.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) 1. Üzüntü vermek: «Onu biraz üzerim ama zekâsına da bayılırım.» -S. F. Abasıyanık. 2. Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak: «Odunlar eşeğin sırtını üzüyordu.» -Halikarnas Balıkçısı.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) Deri vb. soymak.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) Koparmak.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) Suda yüzmek.

ÜZMEK = (üzmek nedir; üzmek ne demek; üzmek İngilizcesi) Yüzmek.

üzmek = hüzünlendirmek [öz Türkçe - eski terim]

üzmek = cevr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

üzmek = muzdarip etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms