• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üzgün

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

sıfat / adjective

üzgün = mahzun [öz Türkçe - eski terim]

üzgün = meliil [öz Türkçe - eski terim]

üzgün = melül [öz Türkçe - eski terim]

üzgün = müteessir [öz Türkçe - eski terim]

üzgün = efsürde [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = gamnâk [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = meyus [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = müteessif [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = müteessifâne [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = müteessir [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = şikestebâl [Türkçe - Osmanlıca]

üzgün = telhkâm [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms