• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üslup

Türkçe - İngilizce

edebiyat

isim / noun – architecture

isim / noun – art, music

mimarlık

ÜSLUP = (üslup nedir; üslup ne demek; üslup İngilizcesi) 1. Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz: «Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir.» - Ş. Hisar. 2. Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil: «Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor.» - R. H. Karay. 3. ed. Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, biçem, tarz, stil: «Dili, üslubu, istiareleri, hayalleri herkesinkinden ayrı olan bu eserin mevzusunu bile başkalarınkine benzetmedi.» - H. Çelebi.

ÜSLUP = (üslup nedir; üslup ne demek; üslup İngilizcesi) 1. Her yazarın, her sözenin (hatîbin) fikrini, duygularını anlatmak için kullandığı özel anlatış tarzı. 2. Bir sanatçının, bir sanat türünün veya bir sanat devrinin özel tarzı. (BAYAĞI ÜSLÛP, Style bas ou routier; ÇOCUKSU ÜS., S. mièvre; ÖZENSİZ ÜS., S. négligé; SÜSLÜ ÜS., S. orné; YALIN ÜS., S. simple; YÜCE ÜS., Style sublime; YÜKSEK ÜS., S. élevé; ZENGİN ÜS., S. abondant).

ÜSLUP = (üslup nedir; üslup ne demek; üslup İngilizcesi) Bir sanatçıya ya da bir çağa özgü teknik, renk, kompozisyon ya da biçimlendirme yolu. a. bk. klasik, barok.

üslup = anlatı [eski terim - öz Türkçe]

üslup = biçem [eski terim - öz Türkçe]

üslup = özanlatı [eski terim - öz Türkçe]

üslup = söyleyiş [eski terim - öz Türkçe]

üslup = sebk [Türkçe - Osmanlıca]

üslup = vetîre [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms