• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üretim

Türkçe - İngilizce

ad / noun

biyoloji

ormancılık

ÜRETİM = (üretim nedir; üretim ne demek; üretim İngilizcesi) 1. Malların biçim ve bileşiminde değişiklik yaparak ekonomik anlam ve alanda yararlı sonuçlara varma. 2. Olumlu nitelikteki malların niceliğini çoğaltma, artırma. 3. Yapımsız ya da yarı yapımlı özdeği el, makine ile işleyerek kimyasal ya da fiziksel niteliğini değiştirme. 4. Ekme ya da dikme yolu ile yeni ürün sağlama.

ÜRETİM = (üretim nedir; üretim ne demek; üretim İngilizcesi) Tüketime ayrılmış mallar ve hizmetler elde etmek için doğal faktörlerin ya da teknik donatımın emekle birliştirilmesidir.

üretim = imalat [öz Türkçe - eski terim]

üretim = istihsal [öz Türkçe - eski terim]

üretim = prodüksiyon [öz Türkçe - eski terim]

üretim = istihsâl [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms