• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üçüncü kişi

Türkçe - İngilizce

ÜÇÜNCÜ KİŞİ = (üçüncü kişi nedir; üçüncü kişi ne demek; üçüncü kişi İngilizcesi) Bir sözleşmede, ceza davasında, ya da yürütme kovuşturmasında, ilgili iki karşı yanın dışında olan kişi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ = (üçüncü kişi nedir; üçüncü kişi ne demek; üçüncü kişi İngilizcesi) İki kişi arasında yapılan bağıtlamada söz konusu edilen üçüncü kişi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ = (üçüncü kişi nedir; üçüncü kişi ne demek; üçüncü kişi İngilizcesi) bk. Kişi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ = (üçüncü kişi nedir; üçüncü kişi ne demek; üçüncü kişi İngilizcesi) db. Fiil çekiminde teklik ve çokluk üçüncü şahıs biçimi, gaip.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ = (üçüncü kişi nedir; üçüncü kişi ne demek; üçüncü kişi İngilizcesi) üçüncü şahıs. ~ yararına sözleşme: üçüncü şahıs lehine şart. ~ zararına sözleşme: üçüncü şahıs aleyhine akid, üçüncü şahsın fi'lini taahhüd.

1: 0 ms