• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

üçüncü şahıs

Türkçe - İngilizce

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS = (üçüncü şahıs nedir; üçüncü şahıs ne demek; üçüncü şahıs İngilizcesi) Bir sözleşmenin, davanın veya icra takibinin taraflarından olmayan kişi.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS = (üçüncü şahıs nedir; üçüncü şahıs ne demek; üçüncü şahıs İngilizcesi) Sözleşmeyi yapan taraflar dışında kalan şahıs.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS = (üçüncü şahıs nedir; üçüncü şahıs ne demek; üçüncü şahıs İngilizcesi) Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan ve dinleyen dışındaki kişi veya nesne (kişiler veya nesneler): bildi, bilmiş, biliyor, bilir, bilecek, bile, bilse, bilmeli, bilsin, ve "o" zamiri (teklik 3. şahıs); bildiler, bilmişler, biliyorlar, bilirler, bilecekler, bileler, bilseler, bilmeliler, bilsinler, ve "onlar" zamiri (çokluk 3. şahıs) vb.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS = (üçüncü şahıs nedir; üçüncü şahıs ne demek; üçüncü şahıs İngilizcesi) üçüncü kişi. ~ lehine şart: üçüncü kişi yararına sözleşme. ~ ın fi'lini taahhüd : üçüncü kişi zararına sözleşme.

1: 0 ms