• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

özellik

Türkçe - İngilizce

isim / noun

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir canlıyı meydana getiren göz rengi, saç rengi vb. gibi karakterlerin her biri.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir nesneyi ya da birimi ötekilerden ayırmaya yarayan sürecen ayrıtlardan her biri.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir olay, işlem ya da özdeğin, niteliğini belirleyen durum.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir özdeği belirleyen nitelik ve nicelikler.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir şeyi başka şeylerden ayrımlı ya da onlara benzer kılan ve onlarla ilişkilerinde ortaya çıkan yanlarının her biri.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: «Tek özelliği, yüzünün dayanılmaz çirkinliğiydi.» -İ. O. Anar.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Kişiyi ya da başka herhangi bir tür birimini öbürlerinden ayırmaya yarayan sürekli ve dayanıklı niteliklerden herhangi biri.

ÖZELLİK = (özellik nedir; özellik ne demek; özellik İngilizcesi) Tam-durumlar kümesinden p/a türünden kaplamsal nesneler kümesine yapılan bir izerge. || F gibi bir birli yüklemin içlemi x [Fx] özelliğidir. Anl.özelik. Örn. 'Mavidir' birli yükleminin içlemini oluşturan mavi olma özelliği,kısaca x[x mavidir],her tamduruma bu tamdurumda mavi olan tek tek nesnelerin kümesini bağlayan izergedir.

özellik = husus [öz Türkçe - eski terim]

özellik = hususiyet [öz Türkçe - eski terim]

özellik = karakter [öz Türkçe - eski terim]

özellik = meziyet [öz Türkçe - eski terim]

özellik = spesifikasyon [öz Türkçe - eski terim]

özellik = spesiyalite [öz Türkçe - eski terim]

özellik = trait [öz Türkçe - eski terim]

özellik = hassa [Türkçe - Osmanlıca]

özellik = husûsiyet [Türkçe - Osmanlıca]

özellik = sıfat [Türkçe - Osmanlıca]

özellik = vasf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms