• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

övgü

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

ÖVGÜ = (övgü nedir; övgü ne demek; övgü İngilizcesi) Birini veya bir şeyi övmek için yazılan yahut söylenen söz (ÖVGÜLÜ, Elogieux).

ÖVGÜ = (övgü nedir; övgü ne demek; övgü İngilizcesi) Birini ya da bir şeyi övmek için yazılan ya da söylenen söz, koşuk.

ÖVGÜ = (övgü nedir; övgü ne demek; övgü İngilizcesi) Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye: «İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi.» -N. Cumalı.

övgü = methiye [öz Türkçe - eski terim]

övgü = durûd [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = medh [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = medhiye [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = midhat [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = senâ [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = sitâyiş [Türkçe - Osmanlıca]

övgü = vasf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms