• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

önderlik

Türkçe - İngilizce

ÖNDERLİK = (önderlik nedir; önderlik ne demek; önderlik İngilizcesi) Bir toplumsal kümede üyelerce gönüllü olarak izlenen bir kişinin ünü, gücü ya da toplumsal yeri dolayısıyla öncülük etmesi, toplumsal davranış başlatabilmesi, başkalarının çabalarını yönetmesi, örgütlemesi, denetlemesi durumu ya da süreci.

ÖNDERLİK = (önderlik nedir; önderlik ne demek; önderlik İngilizcesi) Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik: «Bu önderliği onların yapması daha doğru olmaz mı?» -H. Taner.

ÖNDERLİK = (önderlik nedir; önderlik ne demek; önderlik İngilizcesi) Önderin, görevinin gerektirdiği yetenek ve becerileri kendinde bulundurma durumu. (Bunlar arasında girişkenlik, yön verme ve yönettiği birey ya da kümelerin davranış ve tutumlarını onları doyuracak biçimde denetlemek gibi nitelikler gösterilebilir.) bk. önder.

önderlik = liderlik [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms