• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

öncü

Türkçe - İngilizce

bilişim

gökbilim

havacılık

isim / noun

kısa mesafe sürat pateni

ormancılık

sıfat / adjective

ÖNCÜ = (öncü nedir; öncü ne demek; öncü İngilizcesi) 1. Çağına göre yeni olan (sanat akımı). 2. [Fr. précurseur]: Bir akımın, bir anlayışın ilk belirtilerini vermiş olan (sanatçı ya da yapıt).

ÖNCÜ = (öncü nedir; öncü ne demek; öncü İngilizcesi) 1. Önde gidip haber ulaştıran kimse. 2. Bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser, müjdeci, avangart. 3. sf. Önden gelen, önde olan, artçı karşıtı. 4. ask. Yürüyüşte kolun ilerisinden giden kıta, pişdar, artçı karşıtı. 5. hlk. Önder, kılavuz.

ÖNCÜ = (öncü nedir; öncü ne demek; öncü İngilizcesi) İlk önce, daha önce.

ÖNCÜ = (öncü nedir; öncü ne demek; öncü İngilizcesi) Kılavuz, önder.

ÖNCÜ = (öncü nedir; öncü ne demek; öncü İngilizcesi) Önder.

öncü = avangard [öz Türkçe - eski terim]

öncü = avangart [öz Türkçe - eski terim]

öncü = prekürsör [öz Türkçe - eski terim]

öncü = pîşdar [Türkçe - Osmanlıca]

öncü = talîa [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms