• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ölmek

Türkçe - İngilizce

ÖLMEK = (ölmek nedir; ölmek ne demek; ölmek İngilizcesi) 1. Ölmek. 2. Acı ve ızdırap çekmek, bk. ôlmek, ülmek.

ÖLMEK = (ölmek nedir; ölmek ne demek; ölmek İngilizcesi) 1. Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek: «Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz.» -E. M. Karakurt. 2. Bitki, solmak: Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür. 3. mec. Bazı sebeplerle çok sıkıntı veya acı çekmek. 4. mec. Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak: Bu usul öldü artık.

ÖLMEK = (ölmek nedir; ölmek ne demek; ölmek İngilizcesi) Erimek, çalkalanarak karıştırılmak.

ölmek = eks olmak [öz Türkçe - eski terim]

ölmek = irtihal etmek [öz Türkçe - eski terim]

ölmek = vefat etmek [öz Türkçe - eski terim]

ölmek = helâk olmak [Türkçe - Osmanlıca]

ölmek = irtihâl etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ölmek = rihlet etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ölmek = telef olmak [Türkçe - Osmanlıca]

ölmek = vefât etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms