• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ölü

Türkçe - İngilizce

hekimlik

iş dünyası

ölü = yitik [eski terim - öz Türkçe]

ölü = kadavra [öz Türkçe - eski terim]

ölü = mevta [öz Türkçe - eski terim]

ölü = mort [öz Türkçe - eski terim]

ölü = gunûde [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = merhûm [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = merhûme [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = meyt [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = meyyit [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = mürde [Türkçe - Osmanlıca]

ölü = müteveffâ [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms