• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çoğaltmak

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

çoğaltmak = amplifiye etmek [öz Türkçe - eski terim]

çoğaltmak = tab etmek [öz Türkçe - eski terim]

ÇOĞALTMAK = (çoğaltmak nedir; çoğaltmak ne demek; çoğaltmak İngilizcesi) 1. Miktarını, sayısını, ölçüsünü artırmak, fazlalaştırmak, ziyadeleştirmek: «Şüphe yok ki ölçüsüz bir para israfı bu borçları daha çoğaltacak, hiç azaltmayacaktı.» -P. Safa. 2. Çoğaltma makinesi kullanılarak sayısını artırmak, teksir etmek.

ÇOĞALTMAK = (çoğaltmak nedir; çoğaltmak ne demek; çoğaltmak İngilizcesi) Bir kaynaktan, kaynakla özdeş biçimde bir sonuç üretmek üzere veri aktarmak, örn. eldeki bir delikli kart üzerindeki delikler örüntüsüyle özdeş delikler taşıyan yeni bir delikli kart delmek.

ÇOĞALTMAK = (çoğaltmak nedir; çoğaltmak ne demek; çoğaltmak İngilizcesi) Bir yapıttan birden çok sayı elde etmek.

çoğaltmak = mezîd etmek [Türkçe - Osmanlıca]

çoğaltmak = teksîr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms