• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çevirmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

denizcilik

deyim / idiom

eylem / verb

fiil / verb

iş dünyası

çevirmek = atfetmek [öz Türkçe - eski terim]

çevirmek = tercüme etmek [öz Türkçe - eski terim]

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) 1. Bir şeyin yönünü değiştirmek: «Nefes nefese koşan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.» -Y. Z. Ortaç. 2. Öteki yüzünü görünür duruma getirmek: «Sermet defterinin yapraklarını çeviriyordu.» -Ö. Seyfettin. 3. Döndürerek hareket ettirmek: «Resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi.» -S. F. Abasıyanık. 4. Yönetmek, idare etmek: «Eteği belinde, bütün evi o çeviriyor.» -H. Taner. 5. Durdurmak: Taksi çevirmek. 6. Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek: Arkadaşı bizi çevirip evine götürdü. 7. Geri göndermek: Kendisine yollanan parayı çevirmiş. 8. Bir giyeceği söküp iç yüzünü dışa getirmek. 9. Çevrilemek, tevil etmek: Sözü işine geldiği gibi çevirdi. 10. (-den) Çeviri yapmak: «Romanlar, hikâyeler yazar; yahut Fransızcadan çevirirmiş.» -M. Ş. Esendal. 11. (-i, -le) Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak: Bağı duvarla çevirmek. 12. (-i, -e) Bir durumdan başka duruma getirmek, dönüştürmek: Evlerini otele çevirdiler. 13. (-den, -e) Bir durumdan başka duruma geçmek. 14. (nsz) Kâğıt oyunu oynamak. 15. (nsz) mec. Hile, dolap, dalavere vb. dürüst olmayan davranışlar ortaya koymak: «Bendenize şikâyetlerin yapılmaması, iş çevirmek isteyenlerin muvaffak olamayacaklarını bilmeleri neticesidir.» -Atatürk.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) Bir birim dizgesinden başka birine, örneğin c.g.s.'ten M. K. S.'e geçmek.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) Bir dilde anlatılanı başka bir dilde anlatmak üzere dönüştürmek.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) Bir dilde yazılmış yapıtları başka bir dile aktarmak.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) bk. televizyona almak.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) Sinema Çevirim eylemi.

ÇEVİRMEK = (çevirmek nedir; çevirmek ne demek; çevirmek İngilizcesi) Verinin taşıdığı bilgiyi değiştirmeksizin, gösterim biçimini değiştirmek, örn. kök çevirme, düğüm çevirme, örnekselden sayısala çevirme.

çevirmek = ircâ' etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den yüz çevirmek -e çevirmek -e sırt çevirmek -ın yapraklarını çabuk çabuk çevirmek -in etrafını çevirmek -ya çevirmek -ye çevirmek -yi çevirmek acele acele çevirmek ahıra çevirmek alan kodunu çevirmek alavere dalavere çevirmek aleyhine çevirmek almanca'ya çevirmek alt tarafını üste çevirmek alternatif akımı doğru akıma çevirmek altüst çevirmek anamala çevirmek arap saçına çevirmek arapsaçına çevirmek arka çevirmek arkasını çevirmek aşktan çılgına çevirmek aşktan serseme çevirmek atışı sayıya çevirmek ayak/avuç içini yere çevirmek aynı yere çevirmek bakarak çevirmek bakışlarını -e çevirmek balık spatulası (balığı tavada çevirmek için) baş aşağı çevirmek baş çevirmek başaşağı çevirmek başında değirmen çevirmek başını çevirmek başını rüzgâra çevirmek başka bir dile çevirmek başka paraya çevirmek başka tarafa çevirmek başka tarafa çevirmek (zihni, dikkati) başka yana çevirmek başka yöne çevirmek başka yöne çevirmek (dikkatini) başkasının üstüne çevirmek belirli bir sayfayı çevirmek belli bir yöne doğru çevirmek ya da sürmek bileği çevirmek bina ve arsayı çide çevirmek bir adamı iskelete çevirmek bir çeki paraya çevirmek bir dolap çevirmek bir ışının titreşimlerini belirli bir yöne çevirmek bir işi parmağının ucuyla çevirmek bir konuyu kafasında evirip çevirmek bir noktaya çevirmek bir paydayı rasyonel sayıya çevirmek bir şeyi -ye çevirmek bir şeyi bir şeye çevirmek bir şeyi sırt üstü çevirmek bir tarafa çevirmek bir yana çevirmek birinden yüz çevirmek birine omuz çevirmek birini -nin aleyhine çevirmek birini amacından çevirmek birini aşktan serseme çevirmek birini başkası aleyhine çevirmek birini kurşunlarla kalbura çevirmek birini serseme çevirmek birini soyup soğana çevirmek birinin etrafını çevirmek birinin lehinde olan durumu aleyhine çevirmek birisini soyup soğana çevirmek birkaç işi birden çevirmek bisiklet pedalını ters yönde çevirmek bisiklette pedalı ters yöne çevirmek bozuk paraya çevirmek bu liraları ... çevirmek istiyorum bu liraları dolara çevirmek istiyorum bütün dikkatini bir işe çevirmek can sıkıntısından parmaklarını çevirmek cari varlıkları nakde çevirmek ceza vuruşunu gole çevirmek cezayı çevirmek curcunaya çevirmek çark çevirmek çeki paraya çevirmek çekip çevirmek çember çevirmek çevirmek (çember) çevirmek (kolunu) çevirmek (sayfa çevirmek (silah) çılgına çevirmek çit çevirmek çit ile çevirmek çitle çevirmek dahiliyi numarayı çevirmek daireyi kareye çevirmek dalavere çevirmek dalgalı akımı doğru akıma çevirmek daveti geri çevirmek deliye çevirmek diazo bileşiğine çevirmek dikine çevirmek dikkati başka yere çevirmek dikkati başka yöne çevirmek dikkatini başka yöne çevirmek dikkatini çevirmek dilenciye çevirmek dilinin altında evirip çevirmek dirsek çevirmek doğru akıma çevirmek doğru çevirmek doğudan çevirmek dolap çevirmek durumu aleyhine çevirmek durumu birinin aleyhine çevirmek durumu lehine çevirmek durumu tersine çevirmek duvar çevirmek duvarla çevirmek düğmeyi çevirmek dümen çevirmek düz akıma çevirmek düzyazıya çevirmek el işaretiyle taksi çevirmek elektriğe çevirmek elektrik düğmesini çevirmek elinde evirip çevirmek elle taksi çevirmek entrika çevirmek etrafıaı çitle çevirmek etrafını çevirmek etrafını çitle çevirmek etrafını duvar ya da çitle çevirmek etrafını duvarla çevirmek etrafını kuşak gibi çevirmek etrafını siperlerle çevirmek ya da korumak ev işlerini çekip çevirmek evirip çevirmek evirip çevirmek (zihninde) fazla çevirmek fırıl fırıl çevirmek fırıldak çevirmek fiile çevirmek film çevirmek filmi yerel dile çevirmek fişi paraya çevirmek (kumarhanede) frankları dolara çevirmek geminin kıçını rüzgâra çevirmek geminin rotasını aksi yöne çevirmek gemiyi çevirmek geri çevirmek geriye çevirmek gizli dolaplar çevirmek gizli işler çevirmek gizli kapaklı işler çevirmek görür görmez çevirmek gözlerini -ye çevirmek hallaç pamuğuna çevirmek hapis cezasını para cezasına çevirmek harabeye çevirmek harebeye çevirmek harman çevirmek hayrı şerre çevirmek hedefe doğru çevirmek hendekle çevirmek her şeyi baş aşağı çevirmek hızla -ye çevirmek (bakışlarını) hızla çevirmek (kitabın sayfalarını) hızlı hızlı çevirmek hisse senetlerine çevirmek hortumu ateşe doğru çevirmek hoşlandığı bir düşünceyi zihninde evirip çevirmek hurdaya çevirmek ığrıp çevirmek ırgatı çevirmek ibreyi lehine çevirmek içeri doğru çevirmek içini dışarıya çevirmek içini dışına çevirmek içini dışına çevirmek (cep, çekmece vs yi) ikinci inişte çıkış sırasını tersine çevirmek ile çevirmek ile gizli iş çevirmek ingilizce'ye çevirmek ingilizceye çevirmek ipoteği paraya çevirmek iskele yönüne çevirmek iskelete çevirmek iş çevirmek işe gelen işçi tarafından saati çevirmek işi çekip çevirmek işini bitiren işçi tarafından saati çevirmek işlerini çevirmek işletmeyi çekip çevirmek kafada evirip çevirmek kafasında evirip çevirmek kafesle çevirmek kalbura çevirmek kamerayı sağa sola çevirmek kanadını çevirmek kapıdan geri çevirmek karbonata çevirmek karşıdan gelen topu, atanın yetişip karşılayamayacağı biçimde geri çevirmek ve ağın dibine düşürmek için yapılan yumuşak vuruş katakulli çevirmek kazıklarla çevirmek kazıklarla etrafını çevirmek kendi dinine çevirmek kendi içine çevirmek kendi lehine çevirmek kendi menfaatine çevirmek kendi üzerine çevirmek kendine çevirmek kendisine çevirmek kızgın tavada çevirmek kitabın sayfalarını çevirmek kolu çevirmek kontağı çevirmek konuyu arapsaçına çevirmek kötü işler çevirmek krank kolu çevirmek kumarda birini soyup soğana çevirmek kuruotu çevirmek kuyruğunu tava sapına çevirmek kuzu çevirmek kürek palasını çevirmek lafı çevirmek latinceye çevirmek lirayı kuruşa çevirmek malları paraya çevirmek manevra çevirmek maskaraya çevirmek maymuna çevirmek muma çevirmek mülkü başkasının üstüne çevirmek nakde çevirmek nakte çevirmek numara çevirmek numaraları çevirmek numaraları çevirmek (telefon) numarayı çevirmek olayların akışını tersine çevirmek omuz çevirmek ondalık sisteme çevirmek ormanı tarlalara çevirmek ortalığı çorbaya çevirmek ortalığı yangın yerine çevirmek oyun alanının dışına çıkan topu kurallara uygun bir şekilde oyun alanına çevirmek oyun çevirmek öbür yanağını çevirmek pabuçlarını çevirmek paçavraya çevirmek pala çevirmek pala çevirmek (kürek) paraya çevirmek paraya çevirmek (çek vb) parmağın ucuyla çevirmek parmaklıkla çevirmek paydaları rasyonel sayıya çevirmek pedal çevirmek pedalı geri çevirmek penaltıyı gole çevirmek pervaneyi çevirmek pervaneyi elle çevirmek pestile çevirmek piliç çevirmek pişmaniyeye çevirmek politikada entrika çevirmek rasyonel sayıya çevirmek rehni paraya çevirmek rotayı bir yere çevirmek sağlam kazıklarla çevirmek sansür ederek bir yazıyı kuşa çevirmek satıp paraya çevirmek sayfaları acele acele çevirmek sayfaları çevirmek sayfaları parmağıyla çevirmek sayfalarını çevirmek sayfalarını hızlı hızlı çevirmek (kitap, dergi vb) seçimi gizlice lehine çevirmek sermayeye çevirmek serseme çevirmek sevdiği bir düşünceyi hayalinde evirip çevirmek sırt çevirmek sırtını çevirmek soyup soğana çevirmek sözlerini evirip çevirmek sözlüğe bakmadan çevirmek sözlüksüz çevirmek sözü çevirmek sur ile çevirmek surla çevirmek şamar oğlanına çevirmek şaşkına çevirmek şekere çevirmek şeklinde çevirmek şiddetle çevirmek taksi çevirmek talihi yüz çevirmek tarafına çevirmek tarihin tekerleğini tersine çevirmek taşa çevirmek tavada çevirmek telefon numaralarını çevirmek telefon numarasını çevirmek telle çevirmek temiz çevirmek ters çevirmek ters yüzü geri çevirmek tersine çevirmek tersine çevirmek (sıra- durum- yön vb) tersini çevirmek tersyüzüne çevirmek top çevirmek topaç çevirmek toplu çevirmek topu ekseni üzerinde sağa sola çevirmek topu kale direğinden dışarı çevirmek topun yönünü çevirmek trafiği başka yöne çevirmek türkçeye çevirmek üstüne çevirmek üstünkörü sayfalarını çevirmek üzerine çevirmek viraneye çevirmek voli çevirmek vücut çevirmek yağda çevirmek yana çevirmek (giysi) yanlış çevirmek yanlış numarayı çevirmek yargıcı gizlice kendi lehine çevirmek yaz boz tahtasına çevirmek yeni bir girişim işini çekip çevirmek yeniden çevirmek yerini ters çevirmek yetersiz çevirmek yolundan çevirmek yolunu çevirmek yönünü değiştirip -e çevirmek yukarı çevirmek yukarı doğru çevirmek yukarıya doğru çevirmek yüz çevirmek yüzüğü geri çevirmek yüzüğü geriye çevirmek yüzünü çevirmek yüzünü yana çevirmek yüzünü yukarı çevirmek zihninde evirip çevirmek

1: 2 ms