• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çember

Türkçe - İngilizce

havacılık

isim / noun

isim / noun – basketball

çember = döngü [eski terim - öz Türkçe]

çember = manka [eski terim - öz Türkçe]

çember = yuvarlak [eski terim - öz Türkçe]

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) 1. Araba tekerleklerine takılan demir: Arabayı çemberlettim. 2. Pulluğa bağlı olan boyunduruğun alt parçası. 3. Çoban köpeklerinin boynuna takılan mahmuzlu demir, tasma.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) 1. mat. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. 2. mat. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi: Kalbur çemberi. 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü: «Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya» - Halk türküsü. 6. mec. Aşılması, çözümü güç durum. 7. sp. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) 14. Eğri çizgilerin en önemlisi «Çember» dir.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) 15. «Çember», düzey üzerinde öyle bir kapalı eğridir ki üzerindeki her nokta, onun içinde bulunan ve merkez denilen bir noktadan aynı uzaklıktadır.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) 19. Bir yayı ölçmek için, bir parçası olduğu çemberin kaç derecesini kapladığı araştırılır. Şekil: 3 Misal; ABC yayı A H K M C B A çemberinin bir parçasıdır. Çemberde 360° vardır. ABC yayı, bu çemberin yalnız 45° sini kapsadığından ona 45° lik bir yay denir.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Çarpma tahtasına yere koşut olarak çalkılı, üzerinde ipten ağ takılı, içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan 0.45 m. çapında demirden halka.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Çerçeve: Bu levhaya bir çember ister.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Durgan bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan düzlemdeş noktaların oluşturduğu uzambiçim.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Kadın başörtüsü, ak yazma.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Kadın başörtüsü, yemeni, yazma: Fatmanın çemberi düşmüş.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Oda bölmelerinde kiriş altına konulan direk.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Oniki telli çalgı.

ÇEMBER = (çember nedir; çember ne demek; çember İngilizcesi) Tekerlek lastiğinin içine oturduğu oluk biçiminde metal bölüm.

çember = çenber [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

adi çember eğrisi arka çember nişangahı asal çember beş atomdan oluşan çember birim çember büyük ayna mahruti çember dişlisi büyük çember çelik çember çember açı çember açısı çember altını iyi kullanan çember anten çember bandı çember biçiminde çember boynuzu çember brülör çember contalı ek çember çarpım çember çevirmek çember çizge çember çizmek çember değiştirme çember demir çember demiri çember denklemi çember dişli çember donatı çember etriye çember geçirilmiş çember geçirmek çember gerilmesi çember görüntülük işlemi çember grafik çember hareketi çember hazırlama çember hesaplaması çember içinde dizili sayfa çember içine alma çember içine almak çember kablosu çember kasnak çember kesiti çember kilit halkası çember kirpikliler çember kontrolü çember kulp çember makinası çember mânia çember masal çember ok çember oyunu çember pul çember pullar çember sakal çember saptama kafası çember sürtmesi çember sürtünmesi çember şeklinde egzoz manifoldu çember şeklinde yuvarlak kaporta çember takmak çember testere çember toplam çember uzunluğu çember yan halkası çember yayı çember yayı (disk/gülle/çekiç) çember yayı şekilli çukur çember yemeni çevrel çember çevrel çember (poligon çevresinde) çevrel çember (poliqon çevresinde) çeyrek çember çeyrek çember kenarlı küresel üçgen çukur çember demir çember dereceli çember devirli çember dış çember dış çember eğrisi dış teğet çember dışına çember çizmek dikey çember disk, çekiç ve gülle atma yarışlarında atletlerin atışlarını yaptığı çember dişli çember dokuz noktalı çember döner çember dört dönümlü iç çember eğrisi dörtte bir çember düz tabanlı çember en büyük çember eşedimli çember galeri 3b çember galeri çember güneş veya ay etrafındaki parlak çember günlük çember havada çember ıspanaklı peynirli çember börek iç çember iç çember eğrisi iç teğet çember içten teğet çember kanat çember kleransı kanca (bb.) çember kapalı çember kapalı çember kuramı koruyucu çember küçük çember merkezi kuplajlı çember nokta çember noktalaşmış çember orta çember oyuncunun sırtı çember dönük olarak yaptığı smaç parçalı çember sallanır çember sanal çember topu içine kolayca alan çember trigonometrik çember uçağın gövde yapısına şekil sağlayan dış çember yardımcı çember yarı çember yarı çember kanal yarı çember kanallar yarım çember yarım çember kanalları yedek çember yeni çember

1: 0 ms