• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çekmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 131

ana kullanım

01. pull 02. draw 03. drag 04. haul 05. tug 06. lug 07. tow 08. withdraw 09. extract 10. carry 11. support 12. (silah vb) draw 13. pull out 14. suffer 15. undergo 16. bear 17. endure 18. abide 19. put up with 20. absorb 21. inhale 22. shrink 23. make a copy of 24. copy 25. pay 26. take after somebody 27. (telgraf) send 28. drink 29. (resim) take 30. (kahve vb) grind 31. (film) shoot 32. (bayrak) run up 33. (ilgi, dikkat) catch 34. conjugate 35. decline 36. weigh 37. attract 38. magnetize 39. charm 40. captivate 41. appeal 42. beguile 43. distil 44. (kablo vb) lay 45. (dayak vb) give 46. give a meaning 47. interpret 48. last 49. take 50. drive 51. put on 52. wear 53. pull on 54. draw on 55. (boya) apply 56. abstract 57. allure 58. apply to 59. bait 60. be a sufferer by 61. be a sufferer from 62. be afflicted by 63. be away from 64. be cursed with something 65. be long 66. be on the receiving end 67. brook 68. build 69. catch 70. claw 71. clear through 72. clear 73. contract 74. deliver 75. dispatch 76. distill 77. down 78. dwindle 79. engage 80. engross 81. enthral 82. enthrall 83. erect 84. experience 85. expose 86. extend 87. extrude 88. fascinate 89. fix 90. give something 91. give 92. glamor 93. glamour 94. go 95. grind 96. grip 97. have a certain weight 98. heave down 99. heave 100. hit 101. hitch 102. hoist 103. hold 104. inflect 105. install 106. interrupt in 107. inveigle 108. invite 109. know 110. last out 111. lead 112. lump 113. lure 114. make 115. mash 116. mate 117. measure the weight of 118. move 119. out with 120. paint 121. pass through 122. photo 123. photograph 124. pique 125. pluck 126. prepossess 127. pull aside 128. pull away 129. pull down 130. pull over oneself 131. pump out 132. record 133. remove 134. resemble 135. rivet 136. rule 137. run 138. scale 139. schlep 140. schlepp 141. sew something on 142. shoot 143. sip 144. siphon off 145. siphon 146. sniff 147. snort 148. soak 149. sop up 150. stretch 151. suck in 152. suck up 153. suck 154. sustain 155. syphon off 156. syphon 157. throw back 158. tow away 159. train 160. treat 161. unfurl 162. win round 163. wrest

denizcilik

01. haul in

deyim

01. able to take something 02. bear with 03. choke back 04. draw from 05. draw in 06. draw off 07. draw out 08. draw to 09. draw up 10. give somebody 11. go through something 12. go through 13. grin and bear it 14. haul at 15. pay for 16. pull about 17. pull in 18. pull over 19. pull up 20. resemble somebody 21. run up 22. sew up 23. soak in 24. soak up 25. sock somebody 26. stand for 27. take after 28. take something 29. withdraw from

fotoğraf

01. snap

iş dünyası

01. fetch 02. mill 03. narrow

kayaklı koşu

01. pulling

spor

01. scratch

teknik

01. induce

turizm

01. draft

ilgili sözler / related words

-de güçlük çekmek -den acı çekmek -den çekmek -den çok müşteri çekmek -den el çekmek -den nefes çekmek -den nefes çekmek (sigara vb) -den sıkıntı çekmek -e çekmek -e dikkat çekmek -e hile ile çekmek -e tabanca çekmek -e yağ çekmek -e ziyafet çekmek -ın ağırlığını çekmek -ın özlemini çekmek -i temize çekmek -in cezasını çekmek -in dikkatini -e çekmek -in dikkatini -ye çekmek -in dikkatini başka yöne çekmek -in filmini çekmek -in hasretini çekmek -in ilgisini çekmek -in mahrumiyetini çekmek -in masrafını çekmek -in özlemini çekmek -mekte güçlük çekmek -nin resmini çekmek -sizlik çekmek -yı tutup çekmek -yi geri çekmek -yi sorguya çekmek (araba) çekmek acemilik çekmek acı çekmek acısı çekmek acısını çekmek açlık çekmek ad çekmek affedersiniz (birinin dikkatini çekmek veya kibarca sözünü kesmek için) afyon çekmek ağ çekmek ağı çekmek ağır ağır kürek çekmek ağır çekmek ağırlığını çekmek ağız kokusu çekmek ağrı çekmek ağzının kokusunu çekmek ah çekmek ahını çekmek ahıra çekmek akılsız başının cezasını çekmek akım çekmek akıntıya karşı kürek çekmek akıntıya kürek çekmek alaka çekmek altına çizgi çekmek ambar muşambalarını çekmek aniden çekmek aniden çekmek veya çıkarmak aniden çekmek ya da çıkarmak anlamına çekmek annesine çekmek aptallığının cezasını çekmek ar çekmeden bar (yük) çekmek evladır arabanızı çekmek zorundayız arabasını çekmek arabayı çekmek arabayı yana çekmek arasından çekmek arızalı arabayı yedekte çekmek asıl sıkıntıyı çekmek astar boya çekmek astar çekmek aşağı çekmek aşağı çekmek (fiyatı) aşağı doğru çekmek aşağıya çekmek aşağıya doğru çekmek aşırı çekmek aşırı heyecan ve acı çekmek aşkına karşılık görmediği için acı çekmek ya da üzgün olmak ataya çekmek av yerine çekmek avans çekmek ayağı engel dışından çekmek ayağı gazdan çekmek ayağını çekmek ayağını elini çekmek ayaklarını çekmek ayaza çekmek aynaya sır çekmek ayrı baş çekmek azap çekmek azraile el ense çekmek babasına çekmek bağlama çekmek balık ağını çekmek balıkları çekmek için suya atılan yem banda çekmek banka hesabından para çekmek bankadaki hesabın mevcudundan daha fazla para çekmek bankadaki hesabından fazla çekmek bankadaki hesabından fazla para çekmek bankadaki hesap mevcudundan fazla para çekmek bankadaki hesaptan para çekmek bankadan hızlı mevduat çekmek bankadan para çekmek bankalardan hızla mevduat çekmek baş ağrısı çekmek baş çekmek başa geleni çekmek başarıya ulaşmak için sıkıntı çekmek başı çekmek başını çekmek başka tarafa çekmek başka tarafa çekmek (zihni) başka yöne çekmek başka yöne çekmek (dikkat) battal çekmek bayrağı çekmek bayrak çekmek belasını çekmek besiye çekmek besmele çekmek beyaza çekmek bıçak çekmek bir atın dizginlerini çekmek bir bardak bira çekmek bir dostun özlemini çekmek bir güzel sopa çekmek bir hakareti sineye çekmek bir hastalıktan acı çekmek bir hesaptan para çekmek bir işin tüm yükünü çekmek bir kenara çekmek bir ocağın suyunu çekmek bir park veya kırsal alanda bitkiler- ağaçlar- kuşlar ve hayvanlar gibi önemli ve ilginç özelliklere dikkat çekmek için ok işaretleri konmuş yol bir seyi sondaj kuyusundan çekmek bir şey için kura çekmek bir şey üzerine sünger çekmek bir şey yapmakta güçlük çekmek bir şeyden çekmek bir şeyden elini eteğini çekmek bir şeyden ıstırap çekmek bir şeye çizgi çekmek bir şeye çizgiyi çekmek bir şeye set çekmek bir şeyi birden ve şiddetle çekmek bir şeyi çekmek bir şeyi kötüye çekmek bir şeyi öğrenmekte zorluk çekmek bir şeyin cezasını çekmek bir şeyin üstüne perde çekmek bir tarafa çekmek bir ton çekmek bir yana çekmek bir ziyafet çekmek biraz para çekmek istiyorum birden çekmek birden hızla çekmek birden şiddetle çekmek birden ve hızla çekmek birden ve şiddetle çekmek veya bükmek birdenbire çekmek birdenbire ve şiddetle çekmek birine çekmek birine fırça çekmek birine gitmesi beklenen övgü ve dikkati kendi üzerine çekmek birine sopa çekmek birine yağ çekmek birine yuha çekmek birini ikna ederek kendi tarafına çekmek birini ipe çekmek birini kendi tarafına çekmek birini kendine çekmek birinin çok ilgisini çekmek birinin dikkatini çekmek birinin dikkatini veya ilgisini çekmek birinin gözlerini arayarak dikkatini çekmek birinin ilgisini çekmek birinin öfkesini üzerine çekmek birinin portresini yapmak veya portre resmini çekmek birinin resmini çekmek birisine çekmek birisine doğru çekmek biriyle kafa çekmek bocurgat halatı ile çekmek bocurgatla çekmek bokunu çekmek boş çekmek boş çekmek (piyango) boş numara çekmek boşa kürek çekmek boya çekmek boya çekmek (çocuk) boynuz çekmek bu cadde üzerine çekmek zorundasınız bulmakta güçlük çekmek burnuna çekmek burnuna hava çekmek burnunu çekmek burnunu sesli çekmek burun hizasına çekmek bütün dikkatleri üzerine çekmek (başkasının yerine) bütün dinleyicilerin dikkatini çekmek büyük ıstırap çekmek büyük sıkıntılar çekmek büyük tırmık çekmek büyüme sancıları çekmek can sıkıntısı çekmek canı çekmek cartayı çekmek cavlağı çekmek cavlakı çekmek cefa çekmek cehennem azabı çekmek cereme çekmek ceremesini çekmek ceremeyi çekmek ceza çekmek cezasını çekmek cızdamı çekmek cızlamı çekmek çabuk davranarak birinden önce silah çekmek çalakürek kürek çekmek çaprazlama sorguya çekmek çarıkı çekmek çekici ile çekmek çekmek (acı vb) çekmek (acı, sıkıntı vb) çekmek (acı) çekmek (ağırlığını) çekmek (baca vb) çekmek (baca, pipo vb) çekmek (bankadan para) çekmek (bankadan) çekmek (bayrak) çekmek (birine) çekmek (ceza) çekmek (dikkat) çekmek (dikkat/ilgi) çekmek (dikkati, bakışları) çekmek (dikkati) çekmek (dikkatini vb) çekmek (dikkatini) çekmek (diş) çekmek (eylem) çekmek (film- resim) çekmek (flapları) çekmek (huy) çekmek (ilgi/dikkât) çekmek (ilgisini, dikkatini) çekmek (kart) çekmek (makinede) çekmek (masrafını) çekmek (nefes) çekmek (para) çekmek (resim) çekmek (sıkıntı vb) çekmek (sıkıntı/acı) çekmek (su) çekmek (tahıl) çekmek (telgraf/faks) çekmek (yarış, maç vs den) çekmek (zorla) çekmek (zorlukla) çekmek akıtmak çekmek hava çekmek kısaltmak çekmek sürüklemek çekmek ya da taşımak çetele çekmek çevresine duvar çekmek çıngırağı çekmek çırpı çekmek çile çekmek çimdikleyip çekmek çit çekmek çizgi çekmek çizgiyi çekmek çok (sıkıntı) çekmek çok acı çekmek çok çekmek çok eziyet çekmek çok ıstırap çekmek çok ilgi çekmek çok sıkıntı çekmek çok turist çektiği ve turist çekmek için çok çalıştığı için bozulmuş çöple kura çekmek daha çok müşteri çekmek için ücretsiz verilen hediye damarına çekmek darlık çekmek davayı geri çekmek deftere çekmek dekor çekmek delip ya da kesip içindeki sıvıyı çekmek dem çekmek deneme filmini çekmek derdini çekmek derin çekmek derin derin iç çekmek derin nefes çekmek dert çekmek desteğini çekmek dışa çekmek dışa doğru çekmek dışarı çekmek (kas) dikakti çekmek dikkat çekmek dikkat çekmek için olmadık bir şey yapmak dikkati başka tarafa çekmek dikkati başka tarafa çekmek için yapılan manevra dikkati başka yöne çekmek dikkati çekmek dikkati çekmek (acayip davranışları ya da kıyafetiyle) dikkati çekmek (bir şeyin özel bir bölümüne) dikkati üstüne çekmek dikkati üzerine çekmek dikkatine çekmek dikkatini -e çekmek dikkatini başka şeye çekmek dikkatini başka yöne çekmek dikkatini bir şeye çekmek dikkatini çekmek dikkatini çekmek için dürtmek dikkatinizi çekmek istiyorum ki dikkatleri üstüne çekmek dikkatleri üzerine çekmek dilinin belasını çekmek dilinin cezasını çekmek dinleyicilerin dikkat ve ilgisini çekmek diskaro çekmek diskoro çekmek diskur çekmek diş ağrısı çekmek diş çekmek dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgâhı dişini çekmek divana çekmek dizgini çekmek dizginini çekmek dizginleri çekmek doğum ağrıları çekmek doğum sancıları çekmek doğum sancısı çekmek doka çekmek dolu çekmek domuzdan kıl çekmek dona çekmek döviz darlığı çekmek duvar çekmek dünyadan el etek çekmek dünyadan elini ayağını veya eteğini çekmek dünyadan elini çekmek dünyadan elini eteğini çekmek dünyanın dikkatini trajediye çekmek düşük fiyatla satılan mal (müşteri çekmek için) el çekmek el ense çekmek el etek çekmek el ile çekmek el yardımı ile birini yukarı çekmek elem çekmek elini ayağını çekmek elini ayağını kesmek çekmek elini çekmek elini eteğini çekmek ellerini çekmek emek çekmek emerek çekmek en ağır/şiddetli kısmını çekmek (saldırı/baskı vb'nin) enfiye çekmek enflasyonu aşağı çekmek enflasyonu aşağıya çekmek esaslı ziyafet çekmek esrar çekmek eteği çekmek etek çekmek etrafına çit çekmek etrafına duvar çekmek etrafına halka çekmek etrafına kordon çekmek eza çekmek eziyet çekmek faks çekmek falakaya çekmek fazla para çekmek fazla para çekmek (bankadaki hesabından) fenaya çekmek fener çekmek fermuarını çekmek fertiği çekmek fıçıdan bir paynt bira çekmek fıçıdan çekmek fıçıdan şarap çekmek fırça çekmek film çekmek filmden resim çekmek filme çekmek filmini çekmek fişi çekmek fişi prizden çekmek fişini çekmek fişini prizden çekmek fiyatları yukarı çekmek formadan çekmek fotoğraf çekmek fotoğraf çekmek için magnezyum lâmıbası yakmek fotoğraf çekmek serbest mi fotoğrafını çekmek fotokopi çekmek fotokopisini çekmek fotostat ile kopya çekmek fön çekmek fön çekmek (saça) freze çekmek fuhuş amacıyla müşteri çekmek ful çekmek g çekmek gam çekmek garaja çekmek gaz pedalından ayak çekmek geçirmek, çekmek geçmişe sünger çekmek gemiyi geçici olarak kullanımdan çekmek gemiyi havuza çekmek gemiyi kıçtan çekmek geniş bir sahanın birbiri üzerine bindirilmiş fotoğraflarını çekmek üzere sistemli şekilde monte edilmiş 3 veya daha çok kamera grubu gerekli miktarda para çekmek geri çekmek geri çekmek (sermaye, kredi vb) geriye çekmek gıcırdatarak çekmek gönlü çekmek gönül çekmek görevden çekmek göz ziyafeti çekmek göze mil çekmek gözlerine mil çekmek gözlerine ziyafet çekmek gözüne kuyruk çekmek gurbet çekmek güçlük çekmek güçlükle çekmek gümrükten çekmek gümrükten mal çekmek günahını çekmek günahtan ötürü vicdan azabı çekmek gürültüyle burnunu çekmek güzel bir uyku çekmek haddeden çekmek hafif darbelerle vurup yumruğu çekmek hakareti sineye çekmek halat çekmek halatla çekmek halay çekmek hangara çekmek hapis cezası çekmek hapis cezasını çekmek hasret çekmek hasretini çekmek hat çekmek havadan resim çekmek havuza çekmek haybeye kürek çekmek hazımsızlık çekmek hdp'nin oylarını aşağı çekmek herkesin hayranlığını çekmek herkesin ilgisini çekmek hesaba çekmek hesabında olandan fazla çekmek hesabından para çekmek hesap mevcudundan fazla para çekmek hesaptan çekle para çekmek hesaptan fazla çekmek hesaptan fazla para çekmek hesaptan karşılıksız para çekmek hesaptan para çekmek hırkayı başına çekmek hızla çekmek hızla çekmek (bir şeyi) hile (dikkat çekmek için yapılan) hile ile çekmek hu çekmek huyuna çekmek hürriyet hasreti çekmek ığrıp çekmek ıkura çekmek ıspatula çekmek ıstırap çekmek iç çekmek içe çekmek içeri çekmek içeriye çekmek içi çekmek içine çekmek içine çekmek (nefes)

1: 0 ms