• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çekmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 131

ana kullanım

01. pull 02. drag 03. haul 04. tug 05. lug 06. tow 07. withdraw 08. extract 09. carry 10. support 11. draw 12. pull out 13. suffer 14. undergo 15. bear 16. endure 17. abide 18. put up with 19. absorb 20. inhale 21. shrink 22. make a copy of 23. copy 24. pay 25. take after somebody 26. send 27. drink 28. take 29. grind 30. shoot 31. run up 32. catch 33. conjugate 34. decline 35. weigh 36. attract 37. magnetize 38. charm 39. captivate 40. appeal 41. beguile 42. distil 43. lay 44. give 45. give a meaning 46. interpret 47. last 48. drive 49. put on 50. wear 51. pull on 52. draw on 53. apply 54. abstract 55. allure 56. apply to 57. bait 58. be a sufferer by 59. be a sufferer from 60. be afflicted by 61. be away from 62. be cursed with something 63. be long 64. be on the receiving end 65. brook 66. build 67. claw 68. clear 69. clear through 70. contract 71. defray 72. deliver 73. dispatch 74. distill 75. down 76. dwindle 77. engage 78. engross 79. enthral 80. enthrall 81. erect 82. experience 83. expose 84. extend 85. extrude 86. fascinate 87. fetch 88. fix 89. glamor 90. glamour 91. go 92. grip 93. have a certain weight 94. heave 95. heave down 96. hit 97. hitch 98. hoist 99. hold 100. inflect 101. install 102. interrupt in 103. inveigle 104. invite 105. know 106. last out 107. lead 108. lump 109. lure 110. make 111. mash 112. mate 113. measure the weight of 114. move 115. narrow 116. out with 117. paint 118. pass through 119. photo 120. photograph 121. pluck 122. prepossess 123. pull aside 124. pull away 125. pull down 126. pull over oneself 127. pump out 128. record 129. remove 130. resemble 131. rivet 132. rub off on 133. rule 134. run 135. scale 136. schlep 137. schlepp 138. serve 139. sew something on 140. sip 141. siphon 142. siphon off 143. sniff 144. snort 145. soak 146. sop up 147. stretch 148. suck 149. suck in 150. suck up 151. sustain 152. syphon 153. syphon off 154. throw back 155. tow away 156. train 157. unfurl 158. win round 159. wrest

denizcilik

01. haul in 02. heave

deyim

01. able to take something 02. bear with 03. choke back 04. draw from 05. draw in 06. draw off 07. draw out 08. draw to 09. draw up 10. go through 11. go through something 12. grin and bear it 13. haul at 14. pay for 15. pull about 16. pull in 17. pull over 18. pull up 19. resemble somebody 20. sew up 21. soak in 22. soak up 23. sock somebody 24. stand for 25. take after 26. take something 27. withdraw from

fotoğraf

01. snap

havacılık

01. raise

iş dünyası

01. grip 02. mill

spor

01. scratch

teknik

01. induce

turizm

01. draft 02. mill

zzz hatalı madde

01. zzzhatalımadde1

ilgili sözler / related words

-de güçlük çekmek -den acı çekmek -den çekmek -den çok müşteri çekmek -den el çekmek -den nefes çekmek -den nefes çekmek (sigara vb) -den sıkıntı çekmek -e çekmek -e dikkat çekmek -e hile ile çekmek -e tabanca çekmek -e yağ çekmek -e ziyafet çekmek -ın ağırlığını çekmek -ın özlemini çekmek -i temize çekmek -in cezasını çekmek -in dikkatini -e çekmek -in dikkatini -ye çekmek -in dikkatini başka yöne çekmek -in filmini çekmek -in hasretini çekmek -in ilgisini çekmek -in mahrumiyetini çekmek -in masrafını çekmek -in özlemini çekmek -mekte güçlük çekmek -nin resmini çekmek -sizlik çekmek -yı tutup çekmek -yi geri çekmek -yi sorguya çekmek (araba) çekmek acemilik çekmek acı çekmek acısı çekmek acısını çekmek açlık çekmek ad çekmek affedersiniz (birinin dikkatini çekmek veya kibarca sözünü kesmek için) afyon çekmek ağ çekmek ağı çekmek ağır ağır kürek çekmek ağır çekmek ağırlığını çekmek ağız kokusu çekmek ağrı çekmek ağzının kokusunu çekmek ah çekmek ahını çekmek ahıra çekmek akılsız başının cezasını çekmek akım çekmek akıntıya karşı kürek çekmek akıntıya kürek çekmek alaka çekmek altına çizgi çekmek ambar muşambalarını çekmek aniden çekmek aniden çekmek veya çıkarmak aniden çekmek ya da çıkarmak anlamına çekmek annesine çekmek aptallığının cezasını çekmek ar çekmeden bar (yük) çekmek evladır arabanızı çekmek zorundayız arabasını çekmek arabayı çekmek arabayı yana çekmek arasından çekmek arızalı arabayı yedekte çekmek asıl sıkıntıyı çekmek astar boya çekmek astar çekmek aşağı çekmek aşağı çekmek (fiyatı) aşağı doğru çekmek aşağıya çekmek aşağıya doğru çekmek aşırı çekmek aşırı heyecan ve acı çekmek aşkına karşılık görmediği için acı çekmek ya da üzgün olmak ataya çekmek av yerine çekmek avans çekmek ayağı engel dışından çekmek ayağı gazdan çekmek ayağını çekmek ayağını elini çekmek ayaklarını çekmek ayaza çekmek aynaya sır çekmek ayrı baş çekmek azap çekmek azraile el ense çekmek babasına çekmek bağlama çekmek balık ağını çekmek balıkları çekmek için suya atılan yem banda çekmek banka hesabından para çekmek bankadaki hesabın mevcudundan daha fazla para çekmek bankadaki hesabından fazla çekmek bankadaki hesabından fazla para çekmek bankadaki hesap mevcudundan fazla para çekmek bankadaki hesaptan para çekmek bankadan hızlı mevduat çekmek bankadan para çekmek bankalardan hızla mevduat çekmek baş ağrısı çekmek baş çekmek başa geleni çekmek başarıya ulaşmak için sıkıntı çekmek başı çekmek başını çekmek başka tarafa çekmek başka tarafa çekmek (zihni) başka yöne çekmek başka yöne çekmek (dikkat) battal çekmek bayrağı çekmek bayrak çekmek belasını çekmek besiye çekmek besmele çekmek beyaza çekmek bıçak çekmek bir atın dizginlerini çekmek bir bardak bira çekmek bir dostun özlemini çekmek bir güzel sopa çekmek bir hakareti sineye çekmek bir hastalıktan acı çekmek bir hesaptan para çekmek bir işin tüm yükünü çekmek bir kenara çekmek bir ocağın suyunu çekmek bir park veya kırsal alanda bitkiler- ağaçlar- kuşlar ve hayvanlar gibi önemli ve ilginç özelliklere dikkat çekmek için ok işaretleri konmuş yol bir seyi sondaj kuyusundan çekmek bir şey için kura çekmek bir şey üzerine sünger çekmek bir şey yapmakta güçlük çekmek bir şeyden çekmek bir şeyden elini eteğini çekmek bir şeyden ıstırap çekmek bir şeye çizgi çekmek bir şeye çizgiyi çekmek bir şeye set çekmek bir şeyi birden ve şiddetle çekmek bir şeyi çekmek bir şeyi kötüye çekmek bir şeyi öğrenmekte zorluk çekmek bir şeyin cezasını çekmek bir şeyin üstüne perde çekmek bir tarafa çekmek bir ton çekmek bir yana çekmek bir ziyafet çekmek biraz para çekmek istiyorum birden çekmek birden hızla çekmek birden şiddetle çekmek birden ve hızla çekmek birden ve şiddetle çekmek veya bükmek birdenbire çekmek birdenbire ve şiddetle çekmek birine çekmek birine fırça çekmek birine gitmesi beklenen övgü ve dikkati kendi üzerine çekmek birine sopa çekmek birine yağ çekmek birine yuha çekmek birini ikna ederek kendi tarafına çekmek birini ipe çekmek birini kendi tarafına çekmek birini kendine çekmek birinin çok ilgisini çekmek birinin dikkatini çekmek birinin dikkatini veya ilgisini çekmek birinin gözlerini arayarak dikkatini çekmek birinin ilgisini çekmek birinin öfkesini üzerine çekmek birinin portresini yapmak veya portre resmini çekmek birinin resmini çekmek birisine çekmek birisine doğru çekmek biriyle kafa çekmek bocurgat halatı ile çekmek bocurgatla çekmek bokunu çekmek boş çekmek boş çekmek (piyango) boş numara çekmek boşa kürek çekmek boya çekmek boya çekmek (çocuk) boynuz çekmek bu cadde üzerine çekmek zorundasınız bulmakta güçlük çekmek burnuna çekmek burnuna hava çekmek burnunu çekmek burnunu sesli çekmek burun hizasına çekmek bütün dikkatleri üzerine çekmek (başkasının yerine) bütün dinleyicilerin dikkatini çekmek büyük ıstırap çekmek büyük sıkıntılar çekmek büyük tırmık çekmek büyüme sancıları çekmek can sıkıntısı çekmek canı çekmek cartayı çekmek cavlağı çekmek cavlakı çekmek cefa çekmek cehennem azabı çekmek cereme çekmek ceremesini çekmek ceremeyi çekmek ceza çekmek cezasını çekmek cızdamı çekmek cızlamı çekmek çabuk davranarak birinden önce silah çekmek çalakürek kürek çekmek çaprazlama sorguya çekmek çarıkı çekmek çekici ile çekmek çekmek (acı vb) çekmek (acı, sıkıntı vb) çekmek (acı) çekmek (ağırlığını) çekmek (baca vb) çekmek (baca, pipo vb) çekmek (bankadan para) çekmek (bankadan) çekmek (bayrak) çekmek (birine) çekmek (ceza) çekmek (dikkat) çekmek (dikkat/ilgi) çekmek (dikkati, bakışları) çekmek (dikkati) çekmek (dikkatini vb) çekmek (dikkatini) çekmek (diş) çekmek (eylem) çekmek (film- resim) çekmek (flapları) çekmek (huy) çekmek (ilgi/dikkât) çekmek (ilgisini, dikkatini) çekmek (kart) çekmek (makinede) çekmek (masrafını) çekmek (nefes) çekmek (para) çekmek (resim) çekmek (sıkıntı vb) çekmek (sıkıntı/acı) çekmek (su) çekmek (tahıl) çekmek (telgraf/faks) çekmek (yarış, maç vs den) çekmek (zorla) çekmek (zorlukla) çekmek akıtmak çekmek hava çekmek kısaltmak çekmek sürüklemek çekmek ya da taşımak çetele çekmek çevresine duvar çekmek çıngırağı çekmek çırpı çekmek çile çekmek çimdikleyip çekmek çit çekmek çizgi çekmek çizgiyi çekmek çok (sıkıntı) çekmek çok acı çekmek çok çekmek çok eziyet çekmek çok ıstırap çekmek çok ilgi çekmek çok sıkıntı çekmek çok turist çektiği ve turist çekmek için çok çalıştığı için bozulmuş çöple kura çekmek daha çok müşteri çekmek için ücretsiz verilen hediye damarına çekmek darlık çekmek davayı geri çekmek deftere çekmek dekor çekmek delip ya da kesip içindeki sıvıyı çekmek dem çekmek deneme filmini çekmek derdini çekmek derin çekmek derin derin iç çekmek derin nefes çekmek dert çekmek desteğini çekmek dışa çekmek dışa doğru çekmek dışarı çekmek (kas) dikakti çekmek dikkat çekmek dikkat çekmek için olmadık bir şey yapmak dikkati başka tarafa çekmek dikkati başka tarafa çekmek için yapılan manevra dikkati başka yöne çekmek dikkati çekmek dikkati çekmek (acayip davranışları ya da kıyafetiyle) dikkati çekmek (bir şeyin özel bir bölümüne) dikkati üstüne çekmek dikkati üzerine çekmek dikkatine çekmek dikkatini -e çekmek dikkatini başka şeye çekmek dikkatini başka yöne çekmek dikkatini bir şeye çekmek dikkatini çekmek dikkatini çekmek için dürtmek dikkatinizi çekmek istiyorum ki dikkatleri üstüne çekmek dikkatleri üzerine çekmek dilinin belasını çekmek dilinin cezasını çekmek dinleyicilerin dikkat ve ilgisini çekmek diskaro çekmek diskoro çekmek diskur çekmek diş ağrısı çekmek diş çekmek dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgâhı dişini çekmek divana çekmek dizgini çekmek dizginini çekmek dizginleri çekmek doğum ağrıları çekmek doğum sancıları çekmek doğum sancısı çekmek doka çekmek dolu çekmek domuzdan kıl çekmek dona çekmek döviz darlığı çekmek duvar çekmek dünyadan el etek çekmek dünyadan elini ayağını veya eteğini çekmek dünyadan elini çekmek dünyadan elini eteğini çekmek dünyanın dikkatini trajediye çekmek düşük fiyatla satılan mal (müşteri çekmek için) el çekmek el ense çekmek el etek çekmek el ile çekmek el yardımı ile birini yukarı çekmek elem çekmek elini ayağını çekmek elini ayağını kesmek çekmek elini çekmek elini eteğini çekmek ellerini çekmek emek çekmek emerek çekmek en ağır/şiddetli kısmını çekmek (saldırı/baskı vb'nin) enfiye çekmek enflasyonu aşağı çekmek enflasyonu aşağıya çekmek esaslı ziyafet çekmek esrar çekmek eteği çekmek etek çekmek etrafına çit çekmek etrafına duvar çekmek etrafına halka çekmek etrafına kordon çekmek eza çekmek eziyet çekmek faks çekmek falakaya çekmek fazla para çekmek fazla para çekmek (bankadaki hesabından) fenaya çekmek fener çekmek fermuarını çekmek fertiği çekmek fıçıdan bir paynt bira çekmek fıçıdan çekmek fıçıdan şarap çekmek fırça çekmek film çekmek filmden resim çekmek filme çekmek filmini çekmek fişi çekmek fişi prizden çekmek fişini çekmek fişini prizden çekmek fiyatları yukarı çekmek formadan çekmek fotoğraf çekmek fotoğraf çekmek için magnezyum lâmıbası yakmek fotoğraf çekmek serbest mi fotoğrafını çekmek fotokopi çekmek fotokopisini çekmek fotostat ile kopya çekmek fön çekmek fön çekmek (saça) freze çekmek fuhuş amacıyla müşteri çekmek ful çekmek g çekmek gam çekmek garaja çekmek gaz pedalından ayak çekmek geçirmek, çekmek geçmişe sünger çekmek gemiyi geçici olarak kullanımdan çekmek gemiyi havuza çekmek gemiyi kıçtan çekmek geniş bir sahanın birbiri üzerine bindirilmiş fotoğraflarını çekmek üzere sistemli şekilde monte edilmiş 3 veya daha çok kamera grubu gerekli miktarda para çekmek geri çekmek geri çekmek (sermaye, kredi vb) geriye çekmek gıcırdatarak çekmek gönlü çekmek gönül çekmek görevden çekmek göz ziyafeti çekmek göze mil çekmek gözlerine mil çekmek gözlerine ziyafet çekmek gözüne kuyruk çekmek gurbet çekmek güçlük çekmek güçlükle çekmek gümrükten çekmek gümrükten mal çekmek günahını çekmek günahtan ötürü vicdan azabı çekmek gürültüyle burnunu çekmek güzel bir uyku çekmek haddeden çekmek hafif darbelerle vurup yumruğu çekmek hakareti sineye çekmek halat çekmek halatla çekmek halay çekmek hangara çekmek hapis cezası çekmek hapis cezasını çekmek hasret çekmek hasretini çekmek hat çekmek havadan resim çekmek havuza çekmek haybeye kürek çekmek hazımsızlık çekmek hdp'nin oylarını aşağı çekmek herkesin hayranlığını çekmek herkesin ilgisini çekmek hesaba çekmek hesabında olandan fazla çekmek hesabından para çekmek hesap mevcudundan fazla para çekmek hesaptan çekle para çekmek hesaptan fazla çekmek hesaptan fazla para çekmek hesaptan karşılıksız para çekmek hesaptan para çekmek hırkayı başına çekmek hızla çekmek hızla çekmek (bir şeyi) hile (dikkat çekmek için yapılan) hile ile çekmek hu çekmek huyuna çekmek hürriyet hasreti çekmek ığrıp çekmek ıkura çekmek ıspatula çekmek ıstırap çekmek iç çekmek içe çekmek içeri çekmek içeriye çekmek içi çekmek içine çekmek içine çekmek (nefes)

1: 1 ms