• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çehre

Türkçe - İngilizce

çehre = beniz [eski terim - öz Türkçe]

çehre = görünüş [eski terim - öz Türkçe]

çehre = yüz [eski terim - öz Türkçe]

çehre = sima [öz Türkçe - eski terim]

ÇEHRE = (çehre nedir; çehre ne demek; çehre İngilizcesi) 1. Yüz (II): «Ben şimdi o güzel çehreden başka / Ne bir yüz düşünür ne hatırlarım» - N. H. Onan. 2. mec. Görünüş. 3. mec. Kimlik: «Şehrin etnik çehresi de bizim için az çok meçhuldür.» - H. Tanpınar.

çehre = yüz [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms