• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çatlamak

Türkçe - İngilizce

bitkibilim

iş dünyası

yerbilim

ÇATLAMAK = (çatlamak nedir; çatlamak ne demek; çatlamak İngilizcesi) 1. Parçaları ayrılıp dağılmayacak biçimde yarılmak: «Eğer çay doldururken bardak çatlarsa, üzerlerinde nazar olduğuna hükmeder, gidip bir koşu ateşte tuz çevirirdi.» -E. Şafak. 2. Bir yüzeyde kırışıklar, çizgiler oluşmak: «Meşin ciltlerin çoğu kıvrılmış, bir kısmı da arkalarından çatlamıştı.» -A. H. Tanpınar. 3. mec. Aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan, ağlamaktan ölecek duruma gelmek veya ölmek. 4. (-den) mec. Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal durumları aşırı derecede duymak: «Neredeyse sevincinden yüreği çat deyip ortasından çatlayacaktı.» -Y. Kemal.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms