• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çatlak ses

Türkçe - İngilizce

ÇATLAK SES = (çatlak ses nedir; çatlak ses ne demek; çatlak ses İngilizcesi) 1. Pürüzlü, bozuk ses: «Bir zurna gibi duyulan çatlak sesiyle âlemi çekiştirir.» -A. Ş. Hisar. 2. mec. Bir topluluğun düzenini bozan, uyulması gereken yerde itiraz eden ve aynı görüşte olmayan insanların düşünceleri. 3. mec. İtiraz, aykırılık belirten düşünce veya konuşma: «Ara sıra yükselen çatlak sesler, sorulan aykırı sorular bu dayanışmayı bozacaktır.» -T. Uyar.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms