• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çıkma durumu

Türkçe - İngilizce

çıkma durumu = ablatif [öz Türkçe - eski terim]

ÇIKMA DURUMU = (çıkma durumu nedir; çıkma durumu ne demek; çıkma durumu İngilizcesi) Adın veya ad görevli sözcüğün kavramından çıkışı gösteren durum. Türkçede bu durum -den (-dan; -ten, -tan) ekiyle gösterilir : Evden (ev-den), odadan (oda-dan); ipekten (ipek-ten), çocuktan (çocuk-tan) vb.

ÇIKMA DURUMU = (çıkma durumu nedir; çıkma durumu ne demek; çıkma durumu İngilizcesi) db. Ad soylu bir sözün taşıdığı kavramda çıkış bildiren, -dan / -den, - tan / -ten ekleri ile kurulan durum, ayrılma durumu, ablatif: okuldan, evden, sokaktan, işten vb.

ÇIKMA DURUMU = (çıkma durumu nedir; çıkma durumu ne demek; çıkma durumu İngilizcesi) Kelime gruplarında ve cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek için kullanılan ad durumu: ikisinde de aynı sebeplerden gelme derin bir hüzün vardı (P. Safa, Şimşek, s. 34). Önlerinden geçtiğimiz bütün bu yalılar, mehtaplık hâlleriyle, bizi gûya bir "élite" bulunduğuna inandırıyordu (A.Ş. Hisar, Boğaziçi Mehtapları, s. 133). Gençlikte önümüzde âtinin bitmez mesafeleri gibi serilen bütün zamanlar elimizden ne kadar çabuk geçiyor. (göst.e. s. 225). Fatmayı derinden beri daldığı içlenmelerden, unutulmanın acılarından, en keskin hareketle geçirmek için bu kadarı kâfiydi (A.H. Tanpınar, Huzur, s. 77). Tanıdığı adamdan bu odada ne vardı? Maddenin ıstırabından başka hemen hemen hiçbir şey (göst.e., s. 324) vb.

1: 0 ms