• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

çıkışmak

Türkçe - İngilizce

çıkışmak = sitem etmek [öz Türkçe - eski terim]

ÇIKIŞMAK = (çıkışmak nedir; çıkışmak ne demek; çıkışmak İngilizcesi) 1. Bir kimseye hoşa gitmeyen bir davranışından dolayı sert sözler söylemek, azarlamak: «Ben de ona bile bile sert çıkıştım.» -A. Kabaklı. 2. (nsz) Yeter olmak, yetmek: Param çıkışmadığı için arkadaşımdan borç aldım.

ÇIKIŞMAK = (çıkışmak nedir; çıkışmak ne demek; çıkışmak İngilizcesi) Alım satımda mal ederini korumak: Bu fiyata çıkışmaz ki vereyim.

ÇIKIŞMAK = (çıkışmak nedir; çıkışmak ne demek; çıkışmak İngilizcesi) Güney Anadolu'da âşıkların, sazları eşliğinde, karşılıklı konuşmaları.

ÇIKIŞMAK = (çıkışmak nedir; çıkışmak ne demek; çıkışmak İngilizcesi) Hesaplaşarak uzlaşmak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms