• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ülkeler - uyruklar / countries, nationalities

ÜLKELER, UYRUKLAR, DİLLER

COUNTRIES, NATIONALITIES, LANGUAGES


Ülke                                                                        Uyruk (Dil)


Afghanistan  /efgeni'sta:n/                                Afghan  /'efgen/

Afganistan                                                             Afganlı


Albania  /el'beyniı/                                              Albanian /el'beyniın/

Arnavutluk                                                            Arnavut (Arnavutça)


Algeria  /el'ciıriı/                                                  Algerian  /el'ciıriın/

Cezayir                                                                   Cezayirli


Argentina  /a:cın'ti:nı/                                        Argentinian /a:cın'tiniın/

Arjantin                                                                 Arjantinli


Australia  /ostreyliı/                                            Austrlian /ostreyliın/

Avustralya                                                             Avustralyalı


Belgium  /'belcım/                                               Belgian /'belcın/

Belçika                                                                    Belçikalı


Bermuda  /bı'myu:dı/                                         Bermudan /bı'myu:dın/

Bermuda                                                       Bermudalı


Bolivia  /bı'liviı/                                                    Bolivian /bı'liviın/

Bolivya                                                                   Bolivyalı


Brazil  /brı'zil/                                                       Brazilian /brı'ziliın/

Brezilya                                                                  Brezilyalı


Bulgaria  /bal'geıriı/                                            Bulgarian /bal'geıriın/

Bulgaristan                                                            Bulgar(Bulgarca)


Canada  /'kenıdı/                                              Canadian /kı'neydiın/

Kanada                                                                  Kanadalı


Chad  /çed/                                                          Chadian /ediın/

Çad                                                                        Çadlı


Chile  /'çili/                                                           Chilean /'çiliın/

Şili                                                                          Şilili


China  /'çaynı/                                                     Chinese /çay'ni:z/

Çin                                                                          Çinli


Cuba  /'kyu:bı/                                                     Cuban /'kyu:bın/

Küba                                                                       Kübalı


Cyprus  /'sayprıs/                                                Cypriot /'sipriıt/

Kıbrıs                                                                      Kıbrıslı


Czech Republic /çek ripablik/                           Czech /çek/

Çekya                                                                     Çek (Çekçe)

 

Denmark  /'denma:k/                                         Danish /'deyniş/

Danimarka                                                            Danimarkalı (Danca)

 

Egypt  /'i:cipt/                                                      Egyptian /i'cipşın/

Mısır                                                                       Mısırlı


England  /'inglınd/                                               English /'ingliş/

İngiltere                                                                 İngiliz (İngilizce)


Ethiopia  /i:ti'oupiı/                                             Ethiopian /i:ti'oupiın/

Etyopya                                                                  Etyopyalı

 

Finland  /'finlınd/                                               Finn /fin/, Finnish /'finiş/

Finlandiya                                                              Finli (Fince)

 

France  /fra:ns/                                                    French /frenç/

Fransa                                                                    Fransız (Fransızca)

 

Germany  /'cö:mıni/                                           German /'cö:mın/

Almanya                                                                Alman (Almanca)

 

Ghana  /'ga:nı/                                                     Ghanaian /ga:'neyın/

Gana                                                                      Ganalı

 

Greece  /gri:s/                                                      Greek /gri:k/

Yunanistan                                                            Yunan (Yunanca)


Guatemala  /gwa:tı'ma:lı/                                 Guatemalan /gwa:tı'ma:lın/

Guatemala                                                    Guatemalalı

 

Holland  /'holınd/                                                Dutch /daç/

Hollanda                                                                Hollandalı (Flemenkçe)

 

Hungary  /'hangıri/                                              Hungarian /han'geıriın/

Macaristan                                                            Macar (Macarca)


India  /'indiı/                                                         Indian /'indiın/

Hindistan                                                               Hintli

 

Indonesia  /indı'ni:ziı/                                         Indonesian /indı'ni:ziın/

Endonezya                                                             Endonezyalı

 

Iran  /i'ra:n/                                                           Iranian  /i'reyniın/

İran                                                                          İranlı

 

Irak  /i'ra:k/                                                           Iraqi  /i'ra:ki/

Irak                                                                         Iraklı

 

Ireland  /'ayılınd/                                               Irish  /'ayıriş/

İrlanda                                                                    İrlandalı

 

Israel  /'izreyl/                                                       Israeli /iz'reyli/

İsrail                                                                        İsrailli

 

Italy  /'itıli/                                                             Italian /i'teliın/

İtalya                                                                       İtalyan

 

Japan  /cı'pen/                                                      Japanese /cepı'ni:z/

Japonya                                                                  Japon (Japonca)

 

Jordan  /'co:dın/                                                   Jordanian /co:'deyniın/

Ürdün                                                                     Ürdünlü

 

Kenya  /'kenyı/                                                      Kenyan /'kenyın/

Kenya                                                                      Kenyalı

 

Korea  /kı'riı/                                                         Korean /kı'riın/

Kore                                                                        Koreli

 

Kuwait  /ku'weyt/                                                Kuwaiti /ku'weyti/

Kuveyt                                                                    Kuveytli

 

Lebanon  /'lebının/                                              Lebanese /lebı'ni:z/

Lübnan                                                                   Lübnanlı

 

Libya  /'libyı/                                                         Libyan /'libyın/

Libya                                                                       Libyalı

 

Luxemburg  /'laksımbö:g/                                  Luxemburger  /'laksımbö:gı/

Lüksemburg                                                          Lüksemburglu

 

Malaysia  /mı'leyziı/                                            Malaysian /mı'leyziın/

Malezya                                                                 Malezyalı

 

Mexico  /'meksikou/                                           Mexican /'meksikın/

Meksika                                                                 Meksikalı

 

Netherlands  /'nedılındz/                                  Dutch  /daç/

Hollanda                                                                Hollandalı (Felemenkçe)

 

New Zealand  /nyu:'zi:lınd/                               New Zealander  /nyu: 'zi:lındı/

Yeni Zelenda                                                         Yeni Zelendalı

 

Nicaragua  /nikı'regyuı/                                     Nicaraguan /nikı'regyuın/

Nikaragua                                                             Nikaragualı

 

Nigeria  /nay'ciıriı/                                              Nigerian /nay'ciıriın/

Nijerya                                                                   Nijeryalı


Norway  /'no:wey/                                              Norwegian /no:'wi:cın/

Norveç                                                                   Norveçli (Norveççe)

 

Pakistan  /pa:ki'sta:n/                                         Pakistani  /pa:ki'sta:ni/

Pakistan                                                                 Pakistanlı

 

Palestine  /'pelıstayn/                                         Palestinian  /pelı'stiniın/

Filistin                                                                     Filistinli

 

Panama  /'penıma:/                                            Panamanian /penı'meyniın/

Panama                                                                  Panamalı

 

Paraguay  /'perıgway/                                        Paraguayan  /perı'gwayın/

Paraguay                                                               Paraguaylı

 

Peru  /pı'ru:/                                                        Peruvian /pı'ru:viın/

Peru                                                                       Perulu

 

Philippines  /'filipi:nz/                                        Philippino  /fili'pi:nou/

Filipinler                                                                Filipinli

 

Poland  /'poulınd/                                               Polish /'pouliş/

Polonya                                                                  Leh (Lehçe)

 

Portugal  /'po:çugıl/                                            Portuguese /po:çu'gi:z/

Portekiz                                                                 Portekizli (Portekizce)

 

Romania  /ru:'meyniı/                                        Romanian /ru:'meyniın/

Romanya                                                               Rumen (Rumence)

 

Russia  /'raşı/                                                        Russian /'raşın/

Rusya                                                                      Rus (Rusça)

 

Saudi Arabia  /saudi ı'reybiı/                             Saudi /'saudi/

Suudi Arabistan                                                    Suudi Arabistanlı


Scotland  /'skotlınd/                                            Scottish /'skotiş/

İskoçya                                                                    İskoç

 

Senegal  /seni'go:l/                                              Senegalese /senigı'li:z/

Senegal                                                          Senegalli

 

Singapore  /singı'po:/                                          Singaporean  /singı'po:riın/

Singapur                                                                 Singapurlu

 

Somalia  /sı'ma:liı/                                               Somali /sı'ma:li/

Somali                                                                     Somalili (Somalice)

 

South Africa  /saut 'efrikı/                                South African  /saut 'efrikın/

Güney Afrika                                                          Güney Afrikalı

 

Spain  /speyn/                                                       Spanish /'speniş/

İspanya                                                                    İspanyol (İspanyolca)

 

Sri Lanka  /sri:'lenkı/                                            Sri Lankan /sri:'lenkın/

Sri Lanka                                                                 Sri Lankalı

 

Sudan  /su:'dan/                                                   Sudanese /su:dı'ni:z/

Sudan                                                            Sudanlı

 

Sweden  /'swi:dın/                                               Swedish /'swi:diş/

İsveç                                                                        İsveçli (İsveççe)

 

Switzerland  /'switsılınd/                                    Swiss  /swis/

İsviçre                                                                     İsviçreli

 

Syria  /'siriı/                                                           Syrian /'siriın/

Suriye                                                                     Suriyeli


Taiwan  /tay'wa:n/                                               Taiwanese  /tayvı'ni:z/

Tayvan                                                                    Tayvanlı

 

Thailand  /'taylend/                                             Thai /tay/

Tayland                                                                   Taylandlı

 

Tunisia  /tyu:'niziı/                                               Tunisian /tyu:'niziın/

Tunus                                                                      Tunuslu


Turkey  /'tö:ki/                                                      Turkish /'tö:kiş/

Türkiye                                                                    Türk (Türkçe)


Uganda  /yu:'gendı/                                             Ugandan  /yu:'gendın/ 

Uganda                                                          Ugandalı


United States of America                               American 

/yu:naytid steyts ıı'merikı/                              /ı'merikın/

Amerika Birleşik Devletleri                                  Amerikalı

 

Uruguay  /'yuırıgway/                                          Uruguayan  /yuırı'gwayın/

Uruguay                                                         Uruguaylı

 

Venezuela  /veni'zweylı/                                     Venezuelen  /veni'zweylın/

Venezuela                                                      Venezuelalı


Vietnam  /vyet'nem/                                           Vietnamese /vyetnı'mi:z/

Vietnam                                                         Vietnamlı (Vietnamca)


Wales  /weylz/                                                      Welsh /welş/

Galler                                                                      Galli


Yemen  /'yemın/                                                   Yemeni /'yemıni/

Yemen                                                            Yemenli


Yugoslavia  /yu:gou'sla:viı/                                Yugoslavian /yu:gou'sla:viın/

Yugoslavya                                                            Yugoslav

 

Zambia  /'zembiı/                                              Zambian /'zembiın/

Zambiya                                                                 Zambiyalı

 Kısa ve Tam Adları ile ÜLKELER

 


Belarus = Belarus

Republic of Belarus = Belarus Cumhuriyeti

 

Belgium = Belçika

Kingdom of Belgium = Belçika Krallığı


Belize = Belize

Belize = Belize


Benin = Benin

Republic of Benin = Benin Cumhuriyeti


Bermuda = Bermuda

Bermuda = Bermuda


Bhutan = Butan

Kingdom of Bhutan = Butan Krallığı


Bolivia = Bolivya

Republic of Bolivia = Bolivya Cumhuriyeti


Bosnia and Herzegovina = Bosna-Hersek

Bosnia and Herzegovina = Bosna-Hersek


Botswana = Botsvana

Republic of Botswana = Botsvana Cumhuriyeti


Brazil = Brezilya

Federative Republic of Brazil = Brezilya Federatif Cumhuriyeti

 

Brunei = Burunei

Negara Brunei  Darussalam = Burunei Darüsselam Sultanlığı

 

Bulgaria = Bulgaristan

Republic of Bulgaria = Bulgaristan Cumhuriyeti


Burkina Faso = Burkina Fason

Burkina Faso = Burkina Faso


Burundi = Burundi

Republic of Burundi = Burundi Cumhuriyeti


Cambodia = Kamboçya

Kingdom of Cambodia = Kamboçya Krallığı


Cameroon = Kamerun

Republic of Cameroon = Kamerun Cumhuriyeti

 

Canada = Kanada

Canada = Kanada


Cape Verde = Yeşil Burun

Republic of Cape Verde = Yeşil Burun Cumhuriyeti

 

Central African = Orta Afrika

Central African  Republic = Orta Afrika Cumhuriyeti


Chad = Çad

Republic of Chad = Çad Cumhuriyeti

 

Chile = Şili

Republic of Chile = Şili Cumhuriyeti

 

China = Çin

People's Republic of China = Çin Halk Cumhuriyeti


Colombia = Kolombiya

Republic of Colombia = Kolombiya Cumhuriyeti


Comoros = Komorlar

Union of the Comoros = Komorlar Birliği


Congo = Kongo

Republic of the Congo = Kongo Cumhuriyeti

 

Costa Rica = Kostarika

Republic of Costa Rica = Kostarika Cumhuriyeti


Cote d'lvoire = Fildişi Sahili

Republic of Cote d'lvoire = Fildişi Sahili Cumhuriyeti

 

Croatia = Hırvatistan

Republic of Croatia = Hırvatistan Cumhuriyeti

 

Cuba = Küba

Republic of Cuba = Küba Cumhuriyeti


Cyprus = Kıbrıs

Republic of Cyprus = Güney Kıbrıs Rum Yönetimi


Czech Republic = Çekya

Czech Republic = Çek Cumhuriyeti

 

Congo = Kongo

Democratic Republic of the Congo = Demokratik Kongo Cumhuriyeti


Denmark = Danimarka 

Kingdom of Denmark = Danimarka Krallığı

 

Djibouti = Cibuti

Republic of Djibouti = Cibuti Cumhuriyeti


Dominica = Dominika

Commonwealth of Dominica = Dominika

 

Dominican Republic = Dominik Cumhuriyeti

Dominican Republic = Dominik Cumhuriyeti


East Timor = Doğu Timor 

Democratic Republic of East Timor = Demokratik Doğu Timor Cumhuriyeti

 

Ecuador = Ekvator

Republic of Ecuador = Ekvator Cumhuriyeti


Egypt = Mısır

Arab Republic of Egypt = Mısır Arap Cumhuriyeti


El Salvador = El Salvador

Republic of El Salvador = El Salvador Cumhuriyeti

 

Equatorial Guinea = Ekvator Ginesi

Republic of Equatorial Guinea = Ekvator Ginesi Cumhuriyeti

 

Eritrea = Eritre

State of Eritrea = Eritre Devleti


Estonia = Estonya

Republic of Estonia = Estonya Cumhuriyeti

 

Ethiopia = Etiyopya

Federal Democratic Republic of Ethiopia = Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti


Faeroe Islands = Faroe Adaları

Faeroe Islands = Faroe Adaları

 

Fiji = Fiji

Republic of the Fiji Islands = Fiji Adaları Cumhuriyeti


Finland = Finlandiya

Republic of Finland = Finlandiya Cumhuriyeti

 

Macedonia = Makedonya

Republic of Macedonia = Makedonya Cumhuriyeti


France = Fransa 

French Republic = Fransa Cumhuriyeti

 

Gabon = Gabon

Gabonese Republic = Gabon Cumhuriyeti

 

Gambia = Gambiya

Republic of the Gambia = Gambiya Cumhuriyeti


Georgia = Gürcistan

Georgia = Gürcistan

 

Germany = Almanya

Federal Republic of Germany = Almanya Federal Cumhuriyeti


Ghana = Gana

Republic of Ghana = Gana Cumhuriyeti


Greece = Yunanistan

Hellenic Republic = Yunanistan Cumhuriyeti


Grenada = Grenada 

Grenada = Grenada


Guatemala = Guatemala 

Republic of Guatemala = Guatemala Cumhuriyeti


Guinea = Gine 

Republic of Guinea = Gine Cumhuriyeti


Guinea-Bissau = Gine Bissau

Republic of Guinea-Bissau = Gine Bissau Cumhuriyeti


Guyana = Guyana 

Cooperative Republic of Guyana= Guyana Kooperatif Cumhuriyeti

   

Haiti = Haiti

Republic of Haiti = Haiti Cumhuriyeti


the Holy See (Vatican City State) = Vatikan

the Holy See (Vatican City State) = Vatikan

 

Honduras = Honduras

Republic of Honduras = Honduras Cumhuriyeti

 

Hong Kong = Hong Kong

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China = Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi

 

Hungary = Macaristan

Republic of Hungary = Macaristan Cumhuriyeti

 

Iceland = İzlanda

Republic of Iceland = İzlanda Cumhuriyeti

 

India = Hindistan

Republic of India = Hindistan Cumhuriyeti


Indonesia = Endonezya

Republic of Indonesia = Endonezya Cumhuriyeti

  

Iran = İran

Islamic Republic of Iran = İran İslam Cumhuriyeti

 

Iraq = Irak

Republic of Iraq = Irak Cumhuriyeti


Ireland = İrlanda

Ireland = İrlanda


Israel = İsrail 

State of Israel = İsrail Devleti

 

Italy = İtalya

Italian Republic = İtalya Cumhuriyeti


Jamaica = Jamaika

Jamaica = Jamaika

 

Japan = Japonya

Japan = Japonya


Jordan = Ürdün 

Hashemite Kingdom of Jordan = Ürdün Haşimi Krallığı


Kazakhstan = Kazakistan

Republic of Kazakhstan = Kazakistan Cumhuriyeti


Kenya = Kenya 

Republic of Kenya = Kenya Cumhuriyeti

 

Kiribati = Kiribati

Republic of Kiribati = Kiribati Cumhuriyeti


Kosovo = Kosova

Republic of Kosovo = Kosova Cumhuriyeti


Kuwait = Kuveyt

State of Kuwait = Kuveyt Devleti


Kyrgyzstan = Kırgızistan

Kyrgyz Republic = Kırgız Cumhuriyeti


Laos = Laos

Laos People's Democratic Republic = Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti


Latvia = Letonya

Republic of Latvia = Letonya Cumhuriyeti

 

Lebanon = Lübnan

Lebanese Republic = Lübnan Cumhuriyeti

 

Lesotho = Lesotho

Kingdom of Lesotho = Lesotho Krallığı


Libya = Libya

Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya = Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi

 

Liechtenstein = Lihtenştayn

Principality of Liechtenstein = Lihtenştayn Prensliği

 

Lithuania = Litvanya

Republic of Lithuania = Litvanya Cumhuriyeti


Luxembourg = Lüksemburg

Grand Duchy of Luxembourg = Lüksemburg Büyük Dükalığı


Macau = Makau

Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China = Çin Halk Cumhuriyeti Makau Özel İdare Bölgesi

 

Madagascar = Madagaskar

Republic of Madagascar = Madagaskar Cumhuriyeti

 

Malawi = Malavi

Republic of Malawi = Malavi Cumhuriyeti

 

Malaysia = Malezya

Malaysia = Malezya

 

Maldives = Maldivler

Republic of Maldives = Maldivler Cumhuriyeti


Mali = Mali

Republic of Mali = Mali Cumhuriyeti

 

Malta = Malta

Republic of Malta = Malta Cumhuriyeti

 

Marshall Islands = Marşal Adaları

Republic of the Marshall Islands = Marşal Adaları Cumhuriyeti

 

Mauritania = Moritanya

Islamic Republic of Mauritania = Moritanya İslam Cumhuriyeti


Mauritius = Moritiyus

Republic of Mauritius = Moritiyus Cumhuriyeti

 

Mexico = Meksika

United Mexican States = Birleşik Meksika Devletleri

 

Micronesia = Mikronezya

Federated States of Micronesia = Mikronezya Federe Devletleri


Moldova = Moldova

Republic of Moldova = Moldova Cumhuriyeti

 

Monaco = Monako

Principality of Monaco = Monako Prensliği

 

Mongolia = Moğolistan

Mongolia = Moğolistan


Montenegro = Karadağ 

Montenegro = Karadağ

 

Morocco = Fas

Kingdom of Morocco = Fas Krallığı

 

Mozambique = Mozambik

Republic of Mozambique = Mozambik Cumhuriyeti

 

Myanmar = Myanmar

Union of Myanmar = Myanmar Birliği


Namibia = Namibya

Republic of Namibia = Namibya Cumhuriyeti

 

Nauru = Nauru

Republic of Nauru = Nauru Cumhuriyeti


Nepal = Nepal 

Kingdom of Nepal = Nepal Krallığı

 

Netherlands = Hollanda

Kingdom of the Netherlands = Hollanda Krallığı


New Zealand = Yeni Zelanda

New Zealand = Yeni Zelanda


Nicaragua = Nikaragua

Republic of Nicaragua = Nikaragua Cumhuriyeti

 

Niger = Nijer

Republic of Niger = Nijer Cumhuriyeti


Nigeria = Nijerya 

Federal Republic of Nigeria = Nijerya Federal Cumhuriyeti

 

North Korea = Kuzey Kore

Democratic People's Republic of Korea = Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti

 

Norway = Norveç

Kingdom of Norway = Norveç Krallığı

 

Oman = Oman

Sultanate of Oman = Oman Sultanlığı

 

Pakistan = Pakistan

Islamic Republic of Pakistan = Pakistan İslam Cumhuriyeti

 

Palau = Palau

Republic of Palau = Palau Cumhuriyeti

 

Palestine = Filistin

Palestine National Authority = Filistin Ulusal Yönetimi

 

Panama = Panama

Republic of Panama = Panama Cumhuriyeti


Papua New Guinea = Papua Yeni Gine 

Independent State of Papua New Guinea = Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti


Paraguay = Paraguay

Republic of Paraguay = Paraguay Cumhuriyeti


Peru = Peru

Republic of Peru = Peru Cumhuriyeti


Philippines = Filipinler

Republic of the Philippines = Filipinler Cumhuriyeti

 

Poland = Polonya

Republic of Poland = Polonya Cumhuriyeti


Portugal = Portekiz 

Portuguese Republic = Portekiz Cumhuriyeti

 

Qatar = Katar

State of Qatar = Katar Devleti


Romania = Romanya

Romania = Romanya

 

Russia = Rusya

Russian Federation = Rusya Federasyonu


Rwanda = Ruanda

Republic of Rwanda = Ruanda Cumhuriyeti


Saint Kitts and Nevis = Saint Kitts ve Nevis

Federation of Saint Kitts and Nevis = Saint Kitts ve Nevis Federasyonu


Saint Lucia = Saint Lucia

Saint Lucia = Saint Lucia

 

Saint Vincent and the Grenadines = Saint Vincent ve Grenadine

Saint Vincent and the Grenadines = Saint Vincent ve Grenadine Adaları


Samoa = Samoa

Independent State of Samoa = Samoa Bağımsız Devleti

 

San Marino = San Marino

Republic of San Marino = San Marino Cumhuriyeti

 

Sâo Tome and Principe = Sao Tome ve Prinsipe

Democratic Republic of Sâo Tome and Principe = Demokratik Sao Tome ve Prinsipe Cumhuriyeti


Saudi Arabia = Suudi Arabistan 

Kingdom of Saudi Arabia = Suudi Arabistan Krallığı


Senegal = Senegal 

Republic of Senegal = Senegal Cumhuriyeti

 

Serbia = Sırbistan

Republic of Serbia = Sırbistan Cumhuriyeti

 

Seychelles = Seyşeller

Republic of Seychelles = Seyşeller Cumhuriyeti

 

Sierra Leone = Sierra Leone

Republic of Sierra Leone = Sierra Leone Cumhuriyeti


Singapore = Singapur

Republic of Singapore = Singapur Cumhuriyeti

 

Slovakia = Slovakya

Slovak Republic = Slovak Cumhuriyeti

 

Slovenia = Slovenya

Republic of Slovenia = Slovenya Cumhuriyeti

 

Solomon Islands = Solomon Adaları

Solomon Islands = Solomon Adaları

 

Somalia = Somali

Somalia = Somali

 

South Africa = Güney Afrika

Republic of South Africa = Güney Afrika Cumhuriyeti

 

South Korea = Güney Kore

Republic of Korea = Kore Cumhuriyeti


Spain = İspanya

Kingdom of Spain = İspanya Krallığı

 

Sri Lanka = Sri Lanka

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka = Demokratik Sosyalist Sri Lanka Cumhuriyeti

 

Sudan = Sudan

Republic of Sudan = Sudan Cumhuriyeti

 

Suriname = Surinam

Republic of Suriname = Surinam Cumhuriyeti

 

Swaziland = Svaziland

Kingdom of Swaziland = Svaziland Krallığı

 

Sweden = İsveç

Kingdom of Sweden = İsveç Krallığı


Switzerland = İsviçre

Swiss Confederation = İsviçre Konfederasyonu


Syria = Suriye

Syrian Arab Republic = Suriye Arap Cumhuriyeti


Taiwan = Tayvan 

Taiwan = Tayvan

 

Tajikistan = Tacikistan

Republic of Tajikistan = Tacikistan Cumhuriyeti


Tanzania = Tanzanya

United Republic of Tanzania = Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti

 

Thailand = Tayland

Kingdom of Thailand = Tayland Krallığı

 

Togo = Togo

Togolese Republic = Togo Cumhuriyeti


Tonga = Tonga

Kingdom of Tonga = Tonga Krallığı

 

Trinidad and Tobago = Trinidad ve Tobago

Republic of Trinidad and Tobago = Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti

 

Tunisia = Tunus

Republic of Tunisia = Tunus Cumhuriyeti

 

Turkey = Türkiye

Republic of Turkey = Türkiye Cumhuriyeti

 

Turkish Republic of Northern Cyprus = Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Turkish Republic of Northern Cyprus = Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

 

Turkmenistan = Türkmenistan

Turkmenistan = Türkmenistan

 

Tuvalu = Tuvalu

Tuvalu = Tuvalu

 

Uganda = Uganda

Republic of Uganda = Uganda Cumhuriyeti

 

Ukraine = Ukrayna

Ukraine = Ukrayna


United Arab Emirates = Birleşik Arap Emirlikleri 

United Arab Emirates = Birleşik Arap Emirlikleri


United Kingdom = İngiltere, Birleşik Krallık

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland = Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İngiltere

 

United States = Birleşik Devletler, Amerika

United States of America =  Amerika Birleşik Devletleri


Uruguay = Uruguay 

Eastern Republic of Uruguay = Uruguay Doğu Cumhuriyeti

 

Uzbekistan = Özbekistan

Republic of Uzbekistan = Özbekistan Cumhuriyeti

 

Vanuatu = Vanuatu

Republic of Vanuatu = Vanuatu Cumhuriyeti

 

Vatican City = Vatikan

Vatican City State = Vatikan


Venezuela = Venezüela 

Bolivarian Republic of Venezuela = Venezüela Bolivar Cumhuriyeti


Vietnam = Vietnam

Socialist Republic of Vietnam = Sosyalist Vietnam Cumhuriyeti

 

Yemen = Yemen

Republic of Yemen = Yemen Cumhuriyeti

 

Zambia = Zambiya

Republic of Zambia = Zambiya Cumhuriyeti

 

Zimbabwe = Zimbabve

Republic of Zimbabwe = Zimbabve Cumhuriyeti