• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yapmak - etmek - Turkish Grammar


1. Etmek is often used in collocations or in idioms:


terk etmek, fark etmek, gıcık etmek, altına etmek, dans etmek, etc.


2. Etmek is used in 3 ways as a main verb:

a) (in maths) to equal <İki kere iki dört eder.>

b) to amount to <Taksi parasını da sayarsak bugünkü harcamam 300 lira etti.>

b) treat somebody unjustly <Ben sana ne ettim de bana böyle davranıyorsun?>
1. Yapmak is often used as main verb, ‘1 to do 2 to make 3 to build’ being the main meanings:


Bu akşam ne yapıyorsun?

What are you doing this evening?
Şarap üzümden yapılır.

Wine is made from grapes.


Buraya bir alışveriş merkezi yapacaklar.

They’ll build a shopping centre here


2. Yapmak is also used in collocations and idioms:


alışeveriş yapmak, rol yapmak, iş yapmak, kur yapmak, mesele yapmak, etc.