• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

would

would


1.  Would you = yapar mısınız, eder misiniz

 

Would you help me?

Bana yardım eder misiniz?


Would you fill in this form, please? 

Bu formu doldurur musunuz?

 

2. wouldn't mind doing yapısında isteklilik gösterir.

 

I wouldn't mind helping you.

Size seve seve yardım ederim.

 

We wouldn't mind working overtime.

Fazla mesai yapmaktan kaçınmayız.


3.  Söylenmeyen bir koşula bağlı durumu belirtir.


Would you buy a plane (if you were a millionaire)? 

(Milyoner olsaydın) uçak alır mıydın?


I wouldn't marry him (even if he were very rich.) 

(Çok zengin bile olsa) onunla evlenmem.

 

4. would = (eskidenyapardı, ederdi


We would go to the seaside but we wouldn't swim.

Deniz kenarına giderdik ama yüzmezdik.

 

5. Will'in geçmiş biçimi olarak kullanılır.


I'll iron my husband's shirts. 

Kocamın gömleklerini ütüleyeceğim.

 

She said she would iron her husband's shirts.

Kocasının gömleklerini ütüleyeceğini söyledi.