• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

would rather

would rather


would  rather = tercih etmek


Would rather'lı tümcenin ikinci bir öznesi yoksa şu an, genel ve gelecekle ilgili tercihlerimizi belirtmek için would rather'dan sonra yalın fiil getiririz. Olumsuzda ise bu yalın fiilden önce not kullanılır.


We can go out later, I'd rather watch the football match on TV.

Dışarı sonra çıkabiliriz, ben televizyondaki futbol maçını izlemeyi tercih ederim.

 

I'd rather not drive tonight, it is snowing heavily.

Bu akşam araba kullanmamayı tercih ederim, şiddetli kar yağıyor.

 

Would rather do sth than do sth else yapısına dikkat edin.


Would you rather swim than lie on the sand?

Kumda yatmaktansa yüzmeyi mi tercih edersin?


She'd rather work outside than look after the baby at home.

Evde bebeğe bakmaktansa dışarıda çalışmayı tercih ediyor.

 

Eğer geçmişteki tercihleri belirtmek istiyorsak would rather'dan sonra have + past participle yapısını kullanırız.


I'd rather have remained single than married.

Evlenmektense bekâr kalmayı tercih ederdim.


Would rather'lı tümcenin ikinci bir öznesi varsa şu an, genel ve gelecekle ilgili tercihlerimizi belirtmek için ikinci kısımda past tense kullanırız.


I'd rather you didn't smoke. 

Sigara içmemeni tercih ederim.

 

I'd rather it were summer now.

Şimdi yaz olmasını tercih ederim.


Eğer geçmişteki tercihleri belirtmek istiyorsak ikinci kısımda past perfect tense kullanırız.


We'd rather they had restored this old mosque.

Bu eski camiiyi restore etmelerini tercih ederdik.


I'd rather you had stayed a few days more.

Birkaç gün daha kalmanızı tercih ederdik.