• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

would have

Bu yapı, geçmişte bir eylemi yapmaya istekli oluşu gösterir; ancak eylem yapılmamıştır:


I didn't have the time, or I would have answered your letter.

Zamanım yoktu, yoksa mektubuna yanıt verirdim.


I didn't know you were working or I would have helped you.

Çalıştığını bilmiyordum, yoksa sana yardım ederdim.