• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wish-clauses

wish-clauses


wish-clauses  = dilek cümlecikleri


1. Dilek yantümcelerinde "anlam" ile "biçim" arasında bir fark vardır. Genel durumlara ait dilekler için past simple kullanılır; başka bir deyişle vermek istediğimiz anlam simple present tense ise kullanmamız gereken zaman past simple'dır.


I can't swim. I wish I could swim.

Yüzemem. Keşke yüzebilsem.


I haven't got any friends. I wish I had some friends.

Arkadaşım yok. Keşke arkadaşım olsa(ydı).

 

We don't live in London. I wish we lived in London.

Londra'da oturmuyoruz. Keşke Londra'da otursa(ydı)k.

 

I wish she loved me, but she doesn't.

Keşke beni sevse(ydi), ama sevmiyor.


2. Şu an ile ilgili dileklerimizi ise past continuous ile veririz; başka bir deyişle gerçek zaman present continuous iken biçim olarak kullanmamız gereken zaman past continuous'dur.


It's raining now. I wish it wasn't raining now. 

Şimdi yağmur yağıyor. Keşke şimdi yağmur yağmasa(ydı).

 

She isn't coming with us. I wish she was coming with us.

Bizimle gelmiyor. Keşke bizimle gelse(ydi).

 

3. Wish'den sonra gelen özne olumsuz bir şey yapıyorsa ve tümcenin öznesi bunu onaylamıyorsa bu durum would ile anlatılır. Burada iki farklı özne olduğuna dikkat edin, yani tümcenin öznesi ile dilek yantümcesinin öznesi aynı olamaz.

 

I wish my husband would smoke less.

Keşke kocam daha az sigara içse(ydi).


I wish the dog would stop barking.

Keşke köpek havlamayı kesse.


I wish the baby would eat her food.

Keşke bebek mamasını yese.


4. Geçmişle ilgili dileklerimiz için past perfect kullanırız.


I failed in history. I wish I had studied more. 

Tarihten kaldım. Keşke daha çok çalışsaydım.

 

I wish I hadn't drunk too much beer.

Keşke çok fazla bira içmeseydim.


I wish you had locked the door.

Keşke kapıyı kilitleseydin.