• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

will

will


1.  Gelecek zamanı gösterir; bu anlamda genellikle bütün kişilerle will kullanılır.

 

I will feed the baby before he comes.

O gelmeden bebeği yedireceğim.

 

She will ring me from the office.

Beni bürodan arayacak.


2. Will you sözü bir rica belirtir.


Will you help me?

Bana yardım eder misin?


Will you post these letters for me?

Bu mektupları benim için postalar mısın?


3. Will you sözü emir cümlelerinin sonuna eklenebilir.


Turn off the tap, will you?

Musluğu kapa olur mu?