• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

under

under


under  = altında, altına


Bu edat hem somut hem de soyut anlamda kullanılabilir.


There is a cat under the table.

Masanın altında bir kedi var.


He pushed the letter under the door.

Mektubu kapının altına itti.


She is under thirty.

Otuz yaşın altında.


He ran a mile under five minutes.

Bir mili beş dakikanın altında koştu.